Nicolaaspenning

Binnen de H.Nicolaasparochie zijn veel vrijwilligers en veel van hen zijn op allerlei terreinen actief. Zo is iemand koster en tevens lid van de bloemengroep, of kan iemand nicolaasnu rondbrengen, de kerk schoonmaken en soms ook ouderen bezoeken vanuit de ouderenbezoekgroep. Er zijn vrijwilligers, die heel veel uren maken en soms al meer dan 25 jaar lang parochiebreed allerlei activiteiten en werkzaamheden verrichten. Bijzondere vrijwilligers, die zo belangrijk zijn (geweest) voor de parochie worden jaarlijks in het zonnetje gezet. Zij krijgen de Nicolaaspenning uitgereikt. Deze penning is weliswaar een bescheiden penning, maar vertegenwoordigt de tomeloze inzet die de ontvanger ten toon heeft gespreid aan de parochie en de grote dank die het bestuur voor hem / haar uitspreekt. De penning gaat vergezelt van een oorkonde en wordt in opdracht van het parochiebestuur uitgereikt. Met deze onderscheidingen hoopt het bestuur vele andere vrijwilligers te inspireren.

Voordracht Nicolaaspenning

Parochianen kunnen vrijwilligers voordragen door een voorstel met uitgebreide motivatie in te dienen bij het parochiebestuur. Er zijn enkele criteria waar aan dien te worden voldaan en de voordracht wordt hieraan getoetst. Een paar van die criteria zijn 'al meer dan 25 jaar actief binnen de parochie' en 'heeft zich parochiebreed ingezet (zowel binnen de wijkkerk als voor gehele parochie)'. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het parochiebestuur via secretaris@hnpz.nl.

Nicolaaspenning dragers

De penning is aan de volgende personen uitgereikt (voor zover bekend en terug te herleiden): 

1952
Juffrouw Swalbach 

1994
Pastor Jos Schoenmakers

1996
J. Mares 

1999    
André van der Wiel

2002
Cornelia van Leeuwen-Vermeulen
Joop Bogaers
Hans Bonnet

2005
Aad van Meijgaarden

2006
Chris Elbers 

2012
2012 Ruud Speckens

2015
2015 Ron Vermeulen
2015 Matthé Vermeulen

2016
2016 Leo de Brabander
2016 Herman Buitendijk
2016 Ton Vermeulen
2016 Ellen van der Kruk
2016 Ton van Lier

2017
2017 Dennis Koot

2018
2018 Fons van der Linden
2018 Theo van der Hoeven

2019
2019 Willien van Wieringen
2019 Marcel van Oosten

2020
2020 Martien van Oosten
2020 Truus Bogaers
2020 Peter Santbergen

2021
Ellie ten Hoopen
Nico Andriessen
Peter Albers

2022
Hetty Randshuizen
Ineke Vooijs
Louise Hillen

2023
Nelma van Zanen
Tilly van der Meer
Jan Schuurmans
Diny Schuurmans