Wijding

Door oplegging van de handen van de bisschop en gebed worden mannen voor de rest van hun leven tot diaken, priester of bisschop gewijd. Als gewijde gelovigen zijn ze bestemd tot taken in de kerk op het terrein van de verkondiging, heiliging en leiding. De bisschop is in het bisdom de hoogste bestuurder, priester en verkondiger. Priesters en diakens staan hem daarin bij.

Om door de bisschop tot priester of diaken te worden gewijd moet je, naast een volledige theologische en pastorale opleiding, als persoon en gelovige worden gevormd. In het bisdom Rotterdam zorgt het centrum voor diaken- en priesteropleiding Vronesteyn daarvoor. Alleen ongehuwde mannen komen in aanmerking voor het priesterschap.

In het bisdom Rotterdam werken priesters, diakens en pastoraal werkers samen in het pastoraat in de parochie. Ze zijn als collega's werkzaam in een team. Pastoraal werkers zijn mannen en vrouwen, die op grond van hun doopsel en vormsel en een volledige theologisch-pastorale vorming door de bisschop zijn aangesteld. Diaken en priesters zijn daarbovenop gewijd en bevoegd sacramenten toe te dienen.

Meer informatie

Voor vragen over de vorming en opleiding tot priester of diaken kunt u contact opnemen met rector W. Broeders van de Priesteropleiding Vronesteyn. Park Vronesteyn 14 te Voorburg: T: 070 - 3873804