Catechese

Een levend geloof vraagt om zich te voeden, te groeien en te versterken opdat Gods Woord wordt gehoord in zowel woord als geconcretiseerd in daden van barmhartigheid. Hiertoe dient de catechese om geloof te ontdekken, te leren en te verdiepen. Via deze link vindt u het actuele programma.

In dit programma worden jaarlijks ook een à twee complete cursussen van meerdere bijeenkomsten opgenomen zoals de Alpha-cursus, van Genesis tot Jezus, In het spoor van Jezus, etc.

Cursus 2020-2021

Voor het seizoen 2021-2022 betreft dit de cursus ‘In het spoor van Jezus’. In deze cursus maken we een bijbelse ontdekkingstocht van waaruit de apostelen als eerste volgelingen van de weg van Jezus de boodschap van het Evangelie verspreiden. We zoomen in op de hoogtepunten van het kerkelijk jaar, de zeven sacramenten, de geloofsbelijdenis, de Tien Geboden en de sociale leer van de Katholieke Kerk. 

Deze cursus start in het najaar van 2021 en beslaat zeven bijeenkomsten in de avond. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Cursusleiders zijn pastor Ella Feijen in samenwerking met Mw. J. Paap. Indien u interesse heeft, kunt u zich nu al aanmelden via 
geloofscentrum@hnpz.nl