Catechese

Een levend geloof vraagt om zich te voeden, te groeien en te versterken opdat Gods Woord wordt gehoord in zowel woord als geconcretiseerd in daden van barmhartigheid. Hiertoe dient de catechese om geloof te ontdekken, te leren en te verdiepen. Via deze link vindt u het actuele programma.

In dit programma worden jaarlijks ook een à twee complete cursussen van meerdere bijeenkomsten opgenomen zoals de Alpha-cursus, van Genesis tot Jezus, In het spoor van Jezus, etc.