Wijkprojecten

In de wijken van Zoetermeer zijn er diverse samenwerkingsverbanden van onze parochie met andere kerken en/of organisaties. Die samenwerking heeft vaak als doel om mensen met elkaar te verbinden, eenzaamheid tegen te gaan en waar nodig elkaar te kunnen ondersteunen. Vanuit het hart van ons geloof willen we er voor de ander zijn.

Enkele initiatieven waar wij aan meewerken:

Buytenwegh: Halte 2717 – www.halte2717.nl
Halte 2717 – voor Zorg en Zin is een oecumenisch initiatief van o.a. de PKN en de Nicolaasparochie in de wijk Buytenwegh om de sociale samenhang in deze wijk te versterken. Halte 2717 zit aan de Carry van Bruggenhove 27. Het is een ontmoetingspunt, waar mensen van harte welkom zijn voor stilte en ontmoeting, waar een ieder met zijn vragen en problemen terecht kan en een luisterend oor vindt. Op de woensdagochtenden is er een spreekuur. Op de eerste en derde woensdag van de maand vindt u daar pastoraal werker Ella Feijen of diaken Ronald van Berkel. Op de tweede en vierde en soms vijfde woensdag van de maand vindt u daar een van de dominees of buurtpastor Johan Roest.