Wijkprojecten

In de wijken van Zoetermeer zijn er diverse samenwerkingsverbanden van onze parochie met andere kerken en/of organisaties. Die samenwerking heeft vaak als doel om mensen met elkaar te verbinden, eenzaamheid tegen te gaan en waar nodig elkaar te kunnen ondersteunen. Vanuit het hart van ons geloof willen we er voor de ander zijn.