Pastorale school

De pastorale school is onderdeel van de afdeling pastorale dienstverlening van het Bisdom Rotterdam, waar onze parochie onder valt.  Het biedt vrijwilligers de kennis en de vaardigheden aan om hun taak in parochies op een goede, verantwoorde manier en met enthousiasme te doen.

De opleiding kent leerroutes van een of meer modules. Een module is een afgeronde leseenheid van maximaal vijf bijeenkomsten van 2½ uur. Indien u interesse heeft in een specifieke module of modulereeks, dan kunt u dit aangeven bij de coördinator van de Pastorale School binnen onze parochie. U kunt dan een berichtje sturen aan  vrijwilligers@hnpz.nl, graag met vermelding van uw naam en telefoonnummer. Voor het actuele cursusaanbod verwijzen wij u naar de site van het Bisdom Rotterdam.