Huisbezoek

Onze geloofsgemeenschap in Zoetermeer omvat vele duizenden personen. De vieringen in de kerk brengen mensen dichter bij elkaar en zorgen voor een hartelijke verbondenheid. Maar niet voor iedereen is het mogelijk om de vieringen te bezoeken. Dan kan het moeilijk zijn om persoonlijke contacten te onderhouden, hoewel er wel degelijk behoefte bestaat aan ontmoeting.

Werkgroep Huisbezoek

Soms kan iemand van het pastoraal team bij u langskomen. Maar niet altijd zal dit mogelijk zijn. Daarom is er in onze parochie een werkgroep huisbezoek opgericht. Deze bestaat uit bekwame en toegeruste vrijwilligers, die desgewenst bij u op bezoek kunnen komen. Zij doen dat namens de Nicolaasparochie en namens het pastoraal team. 

Ook voor u?

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen maar ook om (chronisch) zieken of mensen met een mobiele beperking. En ook wanneer u om andere redenen behoefte heeft aan een gesprek met iemand vanuit de kerk kunt u een beroep doen op onze werkgroep huisbezoek. Wanneer het nodig mocht zijn, kunt u via onze vrijwilligers in contact worden gebracht met iemand van het pastoraal team, bijvoorbeeld voor een ziekenzegen, voor het sacrament van de ziekenzalving of het sacrament van verzoening.

Contact opnemen

Wanneer u bezoek vanuit de kerk wenst, kunt u met de werkgroep huisbezoek contact opnemen via email: NicolaasNabij@hnpz.nl, of telefonisch via het parochiebureau: 079-3163044 (bereikbaar op werkdagen, uitgezonderd woensdag, van 09.00 tot 12.30 uur).
Wij hopen dat ook op deze wijze verbinding ontstaat tussen parochianen en onze parochiegemeenschap.

Wellicht tot ziens!
Werkgroep huisbezoek