PCI

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) biedt hulp aan mensen in nood. Mensen die door allerlei omstandigheden (relationeel, ziekte, werk of anderszins) in de financiële problemen zijn gekomen en daar niet meer uitkomen zonder hulp, worden begeleid en geadviseerd door vrijwilligers van de PCI. We geven noodhulp en advies bij het omgaan met geld en we begeleiden mensen in de contacten met de vele instanties waar ze mee te maken hebben. Elke inwoner van Zoetermeer, ongeacht ras, cultuur of wereldbeschouwing kan voor hulp in aanmerking komen. De PCI beperkt zich tot de inwoners van Zoetermeer.

Hier leest u het Jaarverslag 2021 van de PCI H.Nicolaas.

Werkwijze

Als er een aanvraag binnen komt, neemt een vrijwilliger contact op en brengt eerst de problemen goed in kaart. Inkomsten, uitgaven en schulden worden overzichtelijk gemaakt. Afhankelijk van de situatie of de hulpvraag wordt er ondersteuning gegeven bij het omgaan met geld en het leren aanpassen aan de huidige/nieuwe omstandigheden. We ondersteunen bij het afhandelen van post van instanties, soms bellen we met instanties en proberen we de ergste dringende nood (uithuis plaatsing e.d.) op te lossen. Ook wordt wel eens materiele hulp geboden zoals winterkleding, een fiets of noodzakelijke meubels, vaak met steun van de Vincentiusvereniging. Als het echt noodzakelijk is zetten we onze beperkte financiële middelen in om een lening te verstrekken, die later in termijnen wordt terugbetaald.

Privacy

Omdat we met gevoelige en persoonlijke informatie en situaties te maken hebben werkt de PCI volgens de AVG met een eigen privacyreglement(PDF) en privacyverklaring(PDF) . In het privacyreglement worden de rechten en plichten van alle betrokkenen nauwkeurig omschreven en staat hoe de PCI met persoonsgegevens omgaat. De privacyverklaring wordt ook aangeboden aan degene die zich met een hulpvraag tot de PCI wendt. Soms zal de PCI expliciet toestemming van de betrokkene vragen. Toestemming kan gevraagd worden via een e-mail of (indien beschikbaar) een intakeformulier. Al onze vrijwilligers beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag en zullen zorgvuldig en discreet met clientgegevens omgaan.

In contact komen met de PCI

De PCI heeft een eigen bestuur met vertegenwoordigers uit de parochie. Voor het uitvoerende werk is er een werkgroep, bestaande uit vrijwilligers die regelmatig op pad gaan om individuele gevallen te helpen. De PCI is te bereiken via pcizoetermeer@gmail.com of via het Parochiebureau. Indien u een vraag heeft voor de PCI geeft u dan duidelijk uw gegevens op waar en hoe u te bereiken bent (mail/telefoon). Iemand van de PCI neemt dan contact met u op.

Doneren? Iedere gift is welkom!

Tijdens het Armoedeweekend, ieder jaar in november, wordt er in de H.Nicolaasparochie extra gecollecteerd voor de PCI. Maar de PCI kan ook rechtstreeks ondersteund worden met donaties. Iedere gift is welkom! Donaties kunt u overmaken naar PCI te Zoetermeer via de volgende bankrekeningen: NL36 RABO 0160 1957 80 of NL33 INGB 0007 7457 49

Vrijwilligers gezocht

De PCI is altijd op zoek naar vrijwilligers om het team te versterken en nog meer mensen op weg te kunnen helpen. Wilt u iets betekenen voor uw medemens? Bent u iemand die graag anderen helpt? Kunt u een vertrouwensband met iemand opbouwen? Bent u niet gauw ontmoedigd? Dan bent u degene die wij zoeken! U hoeft geen deskundige te zijn op het gebied van belastingwetgeving, hoeft geen beroepsmatige ervaring te hebben en de werkzaamheden kunnen ook in de avond of in het weekend gepland worden, als u overdag andere bezigheden heeft. Wel vragen wij u een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op via pcizoetermeer@gmail.com en geef uw naam en telefoonnummer door. Dan nemen we snel contact met u op.