De parochie kent een lange historie


De H. Nicolaasparochie bestaat zo'n kleine 350 jaar. Haar naam ontleent ze aan de heilige Nicolaas, o.a. beschermheilige van de vissers, en die waren er veel in de toen nog veel waterrijkere omgeving van de dorpen Zoetermeer en Zegwaart. De eerste kerk werd pas in 1817 gebouwd. Tot eind 18de eeuw was het aan o.a. katholieken verboden openlijk hun geloof te belijden, dus ook in kerken.

In 1916 werd de huidige Nicolaaskerk aan de Dorpsstraat opgeleverd, als opvolger van de te klein geworden tweede kerk uit 1857. Zoetermeer werd in 1962 groeikern en groeide van 10.000 inwoners toen naar meer dan 120.000 nu. Ook de parochie groeide mee en telt nu 5 'wijken', vicariaten genoemd, met ieder een eigen kerkgelegenheid.

Wilt u wat meer weten over het ontstaan van onze parochie in Zoetermeer, leest u dan dit artikel van Ton Vermeulen: Parochiegeschiedenis

Historisch Genootschap

Er is veel te vertellen over de monumentale panden in de Dorpsstraat met o.a. de oude pastorie en de H.Nicolaaskerk. Gelukkig is al veel vervat in boeken en publicaties door onze historisch archivaris Ton Vermeulen. Hij is ook verbonden aan het Historisch Genootschap Oud Soetermeer. Heeft u interesse in de geschiedenis van Zoetermeer, het ontstaan van de Vincentiusvereniging en onze parochie? Kijkt u dan eens bij: www.oudsoetermeer.nl of stuurt u een berichtje aan info@oudsoetermeer.nl.

Foto-impressies

Maar in de huidige tijd hebben we ook veel mooie historische momenten. In de rechterkolom proberen we de belangrijkste voor u samen te vatten en geven we u een (foto)impressie van veel voorkomende evenementen. Op de pagina Chronologie treft u de belangrijkste gebeurtenissen op een rij aan.

Blijft u ons volgen?

nicolaasstempel-blur_transparant-traced-web.png


Jaarlijkse evenementen

 


Bijzondere gebeurtenissen

 


Personen in het zonnetje