Historie

De H.Nicolaasparochie bestaat al zeer lang binnen Zoetermeer en is meegegroeid met de stad. Hieronder staan enkele belangrijke gebeurtenissen vermeld in chronologische volgorde van onze parochie. 

Jaar Maand Gebeurtenis
1817   Katholieken Zoetermeer en Zegwaart hebben eigen kerk bij Voorweg
1827   Aanleg kerkhof achter huidige H.Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24
1873   Kerkhof, 1e steenlegging bouw kapel, later priestergraf met kelder 'de verrijzenis' genoemd.
1915 mrt 17 maart: 1e steenlegging en bouw H.Nicolaaskerk door pastoor Turnhout, ontwerp architect Jan Stuyt
1916 mei 15 mei: consecratie Nicolaaskerk door Bisschop Van Haarlem
1962   Grote renovatie H.Nicolaaskerk
1971 sep Kerkhof: afbraak verrijzenis priestergraven (bouwvallige staat)
1974   Kerkhof in ruste, alleen nog bijzettingen mogelijk
1975 dec 14 december inwijding Doortocht
1987 nov 20 november: inwijding Tabor
1990 nov 1 november: inwijding Genesareth
1991   75 jaar H.Nicolaaskerk: uitgifte boekje en restauratie van o.a. schilderingen.
1992 okt 30 oktober: inwijding Wijngaard
2002   Installatie pastoor H.C. Flohr (Huub)
2002   Installatie pastor J.C. van Winkel (Hans) 
2009   Afscheidsviering pastoraal werker Paul Sas
2009 nov Installatie diaken W.C. Burgering (Walther)
2010   Pastor Schut (i.e.) overleden en bijgezet in priestergraf
2011   Installatie pastor C.T.M. van Vliet (Kees) 
2012   Pastor Van Winkel met emeritaat (75jr), blijft vrijwillig voorgaan.
2012   Start Nicolaasproject Oosterheem
2012 mei Chef de bureau Rob Schouten gaat met pensioen
2012 okt Nicolaaspenning voor Ruud Speckens, vrijwilliger
2013   Verkoop Pastoresbos en deel tuin, overdracht Wesp gebouw aan gemeente.
2013 sep Afscheidsviering pastoraal werker Conny Hofschreuder, tevens laatste receptie oude Parochiehuis ‘De Gouden Leeuw’.
2014 jan start sloop oude Parochiehuis en archeologisch onderzoek.
2014 mrt 1e paal geslagen voor bouw Parochieel Centrum
2014 mei Priesterfeest 50 jaar Pastor Van Winkel
2014 sep Voor het eerst Startdag gevierd met een parochiebreed Jeugdfeest
2014 nov Oprichting Stichting Parochieel Centrum H.Nicolaas (exploiteerder gebouw) en open huis nieuwbouw. Nieuwe naam gekozen: 'De Kapelaan'
2015 jun Opening, inwijding gebouw ‘De Kapelaan’ door pastor Flohr
2015 sep Nicolaaspenning voor Matthe Vermeulen en Ron Vermeulen, vrijwilligers. Wandkleed, gemaakt door vele parochianen wordt in ‘De Kapelaan’ onthuld.
2015 nov 25 Jaar jubileum Genesareth, afscheidsviering pastor Van Winkel. Een groots parochiebreed vrijwilligersfeest en start van Actiefonds voor inrichting ruimten ‘De Kapelaan’.
2015 dec 40 Jaar jubileum Doortocht en Doortochtkoor, Afscheidsviering pastor Flohr
2016 feb Installatie pastoor J. van der Bie (Jaap)
2016 mrt Pater Jan Hoogma overleden (Doortocht voorganger)
2016 mei

100 jaar jubileum H.Nicolaaskerk, boek 100 jaar, Nicolaaspenning voor Leo de Brabander, Herman Buitendijk, Ton Vermeulen, vrijwilligers.

2016 sep Nicolaaspenning voor Ellen van der Kruk, vrijwilliger
2016 nov Introductie het nieuwe ’Onze Vader’ en Nicolaaspenning voor Ton van Lier, vrijwilliger.
2017 mrt Afscheidsviering pastoraal werker T.M.C. Epskamp (Thea)
2017 jun Installatie pastoraal werker P.M.C. Feijen (Ella)
2018 jan Afscheidsviering diaken Walther Burgering.
2018 mei Pastor Hans van Winkel (i.e.) overleden.
2018 jul Opening R.K. Kerkhof H.Nicolaas
2018 sep

Installatie diaken R. van Berkel (Ronald) en Nicolaaspenning voor Fons van der Linden en Theo van der Hoeven, vrijwilligers

2019 sep Afscheidsviering Pastor Kees van Vliet en Nicolaaspenning voor Willien van Wieringen, vrijwilliger
2019 okt Nicolaaspenning voor Marcel van Oosten, vrijwilliger
2019 dec Eerste uitzending viering H.Nicolaaskerk via kerkomroep.nl
2020 april De parochie heeft een nieuwe website
2020 maart Vanaf 16 maart corona-maatregelen van kracht. Besloten vieringen op woensdag en zondag in de H.Nicolaaskerk, die via Kerkomroep worden uitgezonden. Geluidsopnamen van Woord & Gebedsvieringen ingesproken door Ella Feijen, die te downloaden zijn.
2020 sept Nicolaaspenning voor Martien van Oosten, Peter Santbergen en Truus Bogaers, vrijwilligers.
2020 nov Aanstelling Pater Adri Korekaas in de H. Nocolaasparochie
2020 dec Emeritaat Pastoor Jaap van der Bie
2021 sept Nicolaaspenning voor Nico Andriessen, Peter Albers en Ellie ten Hoopen
2021 sept Installatie van Pastoor Ad van der Helm tijdens de feestelijke startviering van de Parochie waarbij vicaris van Deelen voorging.
2022 sept Nicolaaspenning voor Hetty Randshuizen en Ineke Vooijs