Actie Kerkbalans gestartInluidmoment Kerkbalans 2020.JPG


Op zaterdag 18 januari jl. is de jaarlijkse Actie Kerkbalans van start gegaan met een inluidmoment. Diverse lopers brengen de enveloppen rond waarin u gevraagd wordt om een bijdrage voor uw kerk. 

Heeft u geen enveloppe gehad? U kunt hier de brief downloaden. Hier treft u onze bankrekeningnummers aan.
Uw gift is van harte welkom!

Actie Kerkbalans loopt t/m 1 februari 2020. 

Zie ook het artikel over Actie Kerkbalans in het Streekblad en de update van het persbericht: Actie Kerkbalans 2020 gestart


Bedevaart 'Lourdes Reis 2020'


Op 23 januari a.s. is in De Kapelaan nog een bijeenkomst om 19.30 uur voor met name jongeren, die tegen gereduceerd tarief mee kunnen met deze reis. De reis is gepland van 25 tot 30 april gepland. Aanmelden kan nog steeds! Voor meer informatie zie Parochiebedevaart naar Lourdes in 2020 en zie ook de agenda.


Voorgenomen besluit "Op weg naar 2025"


In drie bijeenkomsten in De Kapelaan hebben parochianen kennis kunnen nemen van het voorgenomen besluit van het parochiebestuur inzake de toekomst van de parochie en haar kerken. Dit besluit is inmiddels aan de bisschop gestuurd en vooraf besproken met de vicariaatberaden. 

Het voorgenomen besluit van het bestuur is hier te downloaden: Op weg naar 2025 BESLUIT 21112019.pdf

Zie ook voor eerdere stukken en informatie: Samen werken aan onze toekomst

 

button doneren-2.png


Project NicolaasStraks


Alle documenten, het advies van de werkgroep NicolaasStraks en de reactie van het Parochiebestuur hierop kunt u hier vinden: Samen werken aan onze toekomst


Kerkomroep


De vieringen in de H.Nicolaaskerk kunt u ook online volgen. Zie ook Online viering volgen via Kerkomroep


Twitter

@HNicolaasZMeer


Terugkijken op onze..

Nieuws
 

Alle nieuwsberichten


Persbericht
 

Alle persberichten


Mededelingenblad
 


Agenda
 


Kaarsje opsteken?


De Nicolaaskerk en het Stiltecentrum in de Geneserath is regelmatig open.kaarsje.jpg

Voor een actueel overzicht van onze vieringen en kerkopenstellingen kijkt u bij Agenda en Vieringen.