'Geroepen om met Jezus op tocht te gaan'

Wij willen een pastoraat van nabijheid zijn, niet alleen in de kerk, maar vooral ook met handen en voeten in de samenleving.
De zwakkere medemens in onze samenleving verdient onze aandacht en zorg. 

Als gemeenschap proberen we zo goed mogelijk naar elkaar om te kijken, om samen te kunnen blijven bidden en vieren. 
Momenteel bidden wij voor alle slachtoffers van het Coronavirus en voor hen, die voor hen zorgen.

Laat ons bidden..

 

Nieuwsberichten Kerkomroep

We vieren samen Online

Doe mee met onze vieringen via Kerkomroep of luister naar onze Woord & Gebed geluidsopnamen. Voor meer informatie zie onze VieringenagendaActuele informatie Kerkomroep en Woord & Gebed geluidsopnamen

Vanaf 14 juni weer publieksvieringen in de Nicolaaskerk

Vanaf 14 juni a.s. zullen er weer in beperkte mate publieksvieringen in de H.Nicolaaskerk worden georganiseerd voor maximaal 30 personen. Voorlopig alleen vieringen op woensdag en op zondag. Alle vieringen blijven via kerkomroep te volgen. Wilt u een viering bijwonen? Dan kunt u hiervoor telefonsich een plek reserveren via het parochiebureau vanaf 11 juni a.s. op maandag en op donderdag tussen 10 en 12 uur. Zie voor nadere informatie over de protocollen e.d. die worden gehanteerd het nieuwsbericht

Collecte en intenties overmaken

Voor de vieringen op woensdag en zondag kunt u intenties opgeven. Daarnaast stellen wij uw gaven gedurende de collecte zeer op prijs. U kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken op rekening NL70 INGB 0000 058512 t.n.v. Parochiebestuur H. Nicolaas graag o.v.v. 'collecte'. Voor het opgeven van en overmaken voor een intentie verwijzen wij naar het bericht Intenties opgeven .
Alvast dank voor uw bijdrage!