Marcel van Oosten ontvangt Nicolaaspenning061019 NP M v Oosten 2019.JPG


Op zondag 6 oktober heeft Marcel van Oosten de Nicolaaspenning ontvangen voor zijn jarenlange inzet bij o.a. de muzikale begeleiding van vieringen, zijn IT werk en het zomerkamp. Het parochiebestuur en pastoraal team is dankbaar voor mensen zoals Marcel, die het fundament vormen van onze parochie.

Zie ook het persbericht.


Pastoor Van der Bie parttime per 2020


Pastoor Van der Bie zal met ingang van 2020 parttime gaan werken met het oog op zijn naderende emeritaat.
Zie het persbericht.


(Klein)kinderen en geloof


'Als kinderen andere wegen gaan' is een thema dat veel ouders en grootouders bezig houdt. In drie bijeenkomsten willen we met elkaar in gesprek gaan over (klein)kinderen die niet meer geloven, of niet (meer) naar de kerk gaan. Voor (groot)ouders kan dit van alles oproepen. Verdriet, twijfel aan de eigen opvoeding, of vragen over het eigen geloof. De bijeenkomsten wordt begeleid door Willien van Wieringen en staan gepland op 10, 24 en 31 oktober. 

Voor meer informatie zie de Activiteitenagenda.


Advies Projectgroep nader onderzocht


Tijdens de startdagviering heeft pastoor Van der Bie namens het parochiebestuur aangegeven aan de slag te gaan met het advies, dat de projectgroep NicolaasStraks heeft neergelegd. Er zullen nader onderzoeken nodig zijn op de haalbaarheid van enkele ideeën. 

U kunt hier het advies bekijken: Advies van de projectgroep Samen-Vieren(pdf

De reactie van het bestuur is hier te downloaden: reactie PB op advies Projectgroep 08092019.pdf


Parochiebedevaart naar Lourdes 2020


In samenwerking met Stichting VNB heeft de parochie een parochiebrede bedevaart naar Lourdes georganiseerd voor de periode 25 t/m 30 april 2020. 

Inmiddels zijn er al 30 aanmeldingen van parochianen en er is nog genoeg plek voor een heel vliegtuig. Ook wordt er nog gezocht naar ambassadeurs, vrijwilligers in de kerngroep, die een helpende hand kunnen bieden tijdens de reis. Dus meldt u zich aan voor een mooie beleving! Jong en oud, iedereen is welkom, ook als u slecht ter been bent.

Voor aanmelding, kosten en meer informatie zie: Parochiebedevaart naar Lourdes in 2020

Vrijwilligers

button De Kapelaan.png

b-Kerkbalans_nwestijllc_tweekleuren.pngDoneren

button jenj info.png Button JenJ agenda.png


Twitter

@HNicolaasZMeer

13 October 2019
RT @ADZoetermeer: Jongerenvereniging WESP ‘al 35 jaar gevaarlijk gezellig' https://t.co/RagTUH1CWh
12 September 2019
Ontmoetingsavond voor LHBT’ers. 26 september. https://t.co/1qkLOvtHoM

Terugkijken op onze..


Nieuws
 

Alle nieuwsberichten


Persbericht
 

Alle persberichten


Mededelingenblad
 


Agenda
 


Kaarsje opsteken?


De Nicolaaskerk en het Stiltecentrum in de Geneserath is regelmatig open.kaarsje.jpg

Voor een actueel overzicht van onze vieringen en kerkopenstellingen kijkt u bij Agenda en Vieringen.