Meldpunt Seksueel Misbruik

Het parochiebestuur is vanzelfsprekend zeer gekant tegen iedere vorm van ongepast gedrag. Het bestuur vindt het dan ook heel belangrijk dat een medewerker of parochiaan, die te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen, hiervan melding maakt. Iedere parochiaan dient zich gerespecteerd te weten en dient zich veilig te voelen. In dat kader heeft het parochiebestuur in 2012 een Gedragscode mei 2012 (PDF) ontwikkeld. 

Daarnaast heeft het bestuur de verantwoordelijkheid genomen om binnen de parochie preventieve maatregelen te hanteren als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Naast de gedragscode is in samenhang hiermee een vertrouwenspersoon aangesteld.
In deze functie is zij onafhankelijk en staat zij volledig los van het parochiebestuur. Zie ook haar gegevens bij Vertrouwenspersoon.

Ook kunt u met uw vragen en/of melding terecht bij het centrale Meldpunt Seksueel Misbruik: