Diaconie

Diaconie is de aanwezigheid van de Kerk als levende geloofsgemeenschap voor mensen in nood. De Rooms Katholieke Kerk in Zoetermeer was en is sterk verbonden met de gemeente Zoetermeer. Al rond 1900 werd er samen met de plaatselijke middenstand gezorgd voor gezinnen in moeilijke situaties. Vlees, kaas en brood werd geleverd en samen zorgden we voor de armen in de wijken. 

Ondersteuning Voedselbank

De Nicolaasparochie ziet het nog steeds als een belangrijke taak om mensen met elkaar te verbinden, hoop en hulp te bieden waar nodig is en eenzaamheid op te vangen waar het kan. Ook in Zoetermeer leven vandaag de dag veel mensen en gezinnen in armoede. Een voorbeeld van een concrete actie op lokaal niveau is de inzameling van voedsel voor de Voedselbank en de ondersteuning van het uitdelen van de voedselpakketten. Ook zijn er twee uitgiftepunten van de Voedselbank, die door de parochie worden gefaciliteerd en ondersteund.

 In het Mariaportaal van de Nicolaaskerk staan manden waarin levensmiddelen gedoneerd kunnen worden. 

Lijst met benodigde producten
1. Groente in pot of blik
2. Vruchten in blik
3. Aardappelpuree
4. Houdbaar broodbeleg - hartig en zoet
5. Blikjes vis
6. Rijst, pasta (macaroni, spaghetti, ...) + saus en mix
7. Tomatenketchup, frietsaus (geen grootverpakking)
8. Pannenkoekmix + stroop / poedersuiker
9. Houdbare melk / chocolademelk, yoghurtdrank
10. Limonadesiroop – pakjes drinken
11. Wasmiddel, wasverzachter
12. Tandenborstel + tandpasta 

Wekelijks zullen deze producten door vrijwilligers van de Parochie naar het Voedselbank inzamelpunt worden gebracht.

Individuele ondersteuning door PCI en Vincentius

Onze vrijwilligers bezoeken ouderen en zieken en onze pastores bieden dagelijks geestelijke zorg. Er wordt hiervoor ook nauw samengewerkt met verpleeghuizen en organisaties. De aan de parochie verbonden Parochiële Caritas Instelling (PCI) helpt mensen in nood heel praktisch bij met name financiële  problemen. De Vincentiusvereniging herbergt veel vrijwilligers uit de parochie, die geld inzamelen voor diaconale projecten. Met de opbrengst van de rommelmarkt ’t Schuurtje van Vincentius’ worden mensen in moeilijke situaties geholpen met praktische zaken zoals tweedehands apparatuur of meubels. De openingstijden van 't Schuurtje kunt u terugvinden in de Activiteitenagenda.

Samenwerking binnen en buiten Zoetermeer

Binnen de samenwerking met het Beraad van Kerken is de parochie actief betrokken bij de opzet van een diaconaal centrum voor de stad Zoetermeer. Verder is er nog het wereldwijde diaconale werk. De parochie biedt hier vooral ondersteuning aan acties voor projecten in ontwikkelingslanden (bijvoorbeeld met speciale collectes voor de jaarlijkse Adventsactie en Vastenactie), bewustmaking door informatie te geven en door het gebed in de vieringen.