Huwelijk

God roept de mens tot liefde. De Bijbel begint niet voor niets met de schepping van man en vrouw naar Gods beeld en gelijkenis. Volgens de Bijbel zijn man en vrouw voor elkaar geschapen. Ze willen met elkaar een verbond sluiten voor de rest van hun leven. Het sacrament van het huwelijk geeft hieraan vorm.

Het sacrament is een unieke roeping voor ons mensen. De belofte die wij uitspreken geeft uitdrukking aan onze liefde voor elkaar, onze vrij gekozen trouw, tot op de dag van de dood. Deze belofte doen we ten overstaan van de gemeenschap en een kerkelijk ambtsdrager. We geven elkaar ons ja-woord, om op deze manier te worden verbonden door God, en te delen in Zijn alles dragende liefde, wetende 'dat wat God heeft verbonden, een mens niet zal scheiden'.

Trouwen is in deze tijd niet vanzelfsprekend. De meeste koppels die voor samenwonen en samenleven kiezen, zetten niet de stap naar een formeel huwelijk, laat staan dat ze voor de kerk willen trouwen. Hoe denk jij daarover? Wat is voor jou de waarde van een huwelijksverbintenis, in je verwachting ervan of uit eigen ervaring?  In de bijbel is te lezen, hoe Jezus te gast is op een bruiloft. Indien u dat wenst kunnen we in een onderling gesprek en met beeld en muziek ons in dat verhaal verdiepen, en zoeken naar aanknopingspunten met ons eigen leven.

Voorbereiding en aanmelding

Afhankelijk van hoe je in het katholiek geloof staat en hoe je levenssituatie is, zijn er verschillende routes naar het kerkelijk huwelijk. Als je nooit (meer) in de kerk komt, is dit geen belemmering om te trouwen. Eén van beide partners dient wel katholiek te zijn of te worden; de andere spreekt uit de christelijke opvoeding van eventuele kinderen niet in de weg te staan.

Als er sprake is van een eerder gesloten katholiek huwelijk van een van beide partners is een gesprek met een pastor noodzakelijk om de mogelijkheden voor een kerkelijk huwelijk te onderzoeken.

Voor algemene vragen over het kerkelijk huwelijk kunt u zich richten tot pastor Adri Kortekaas T: 079-3163044 (parochiebureau) E: a.kortekaas@hnpz.nl

Aanmelden kan via het contactformulier of via het parochiebureau.

 

Aanmelden voor huwelijk