Nicolaaspenning 2020

Martien van Oosten

Op 13 september 2020 heeft ook Martien van Oosten de Nicolaaspenning ontvangen. Hij is rond 1987 betrokken geraakt bij de Vincentiusvereniging en daar vele jaren voorzitter van geweest. Hij was één van de oprichters van ’t Schuurtje’ en hielp mee bij het verkopen en innemen van spullen. Ook was hij betrokken bij de groep die parochianen halen en brengen naar de kerk. Inmiddels doet hij dit al weer 25 jaar. Sinds 1985 is hij collectant in de Nicolaaskerk, vanaf 1995 is hij voorzitter van het collectantencollege, wat dit jaar 60 jaar bestaat. Vanaf april 2012 is hij actief bij de Voedselbank. Vanaf 2018 is Martien een van de teamleden die zich wekelijks bezighoudt met het groenonderhoud van de begraafplaats achter de kerk. Ook coördineert hij met zijn vrouw Thea al 15 jaar het vouwen en rondbrengen van Nicolaas Nu en de Kerkbalans. 

Truus Bogaers

Truus Bogaers heeft 34 jaar lang tal van werkzaamheden verricht voor de parochie. Zij richtte in 1987 de kindercrèche op en nam het initiatief tot de Kerst-in, samen met leden van de PCI. Daarnaast was ze actief bij de Voedselbank, achtereenvolgens in Meerzicht en in het vicariaat Nicolaas. Gedurende vele jaren coördineerde zij de wachttelefoon, was betrokken bij het project voor jongerenopvang en was bestuurslid van Solide die zich bezighoudt met zorg en nazorg voor de toenmalige delinquenten in de gevangenis. Ook was ze jarenlang gastvrouw op het parochiebureau en verrichtte huishoudelijke taken op de pastorie. Ook ondersteunde ze cliënten van de PCI, samen met haar echtgenoot Joop Bogaers. Op 13 september 2020 kreeg zij tijdens de Startdagviering de Nicolaaspenning uitgereikt. 

Peter Santbergen

Peter Santbergen is sinds 2004 beheerder en later koster en lector van de Taborkerk in Noordhove. In 2008 jaar werd hij voorzitter van het vicariaatbestuur en was hij lid van het parochiebestuur, tevens algemeen coördinator van het latere Vicariaatberaad Tabor. Hij is zeer actief bij de Voedselbank Haaglanden. Eerst als vrijwilliger bij het uitdeelpunt in de Tabor en, na de verhuizing naar de Ichtuskerk, werd hij degene die de aanvragen van cliënten beoordeelt en de ICT verzorgt. Peter heeft aan de basis gestaan van het parochieblad NicolaasNu en was jarenlang vormgever en eindredacteur. Door zijn inbreng en visie is in september 2020 het eerste nummer van een nieuwe NicolaasNu verschenen in een groter formaat met een nieuwe lay-out. Inmiddels is hij coach van de nieuwe redactie van dit blad.  Voor al deze werkzaamheden en zijn inzet kreeg ook Peter op 13 september 2020 de Nicolaaspenning uitgereikt.