Bezinning

Naast het leren van elkaar zijn er ook ontmoetingen die in het teken staan van bezinning. Met name de vastentijd of veertigdagentijd vraagt om inkeer en bezinning, om geestelijke concentratie op de grote geheimen van het geloof. Verschillende vormen van onthouding kunnen helpen die concentratie te vergroten. Bovendien wordt daarmee ook solidariteit tot uitdrukking gebracht met hen die het moeilijk hebben. Het beoefenen van soberheid maakt ruimte vrij om relaties te herstellen met God, met anderen en met de schepping. Zo is de Veertigdagentijd bij uitstek geschikt om werk te maken van naastenliefde en diaconie. Met name in de Veertigdagentijd worden veel diaconale activiteiten georganiseerd. Daarmee levert het een bijdrage aan het zichtbaar maken van de Kerk als netwerk van liefde.

Biddend op weg naar Pasen

Ook wordt er in de 40-dagen vaak gezamenlijk gebeden. 'Biddend op weg naar Pasen' wordt al enkele jaren georganiseerd op iedere werkdag in de vastentijd (van aswoensdag tot goede vrijdag). Op de goede vrijdag is er de jaarlijkse kruiswegviering, wellicht hét moment van bezinning.

Voor een actueel overzicht in de paastijd kijkt u op  Activiteitenagenda. 

Kloosterweekend

De parochie organiseert jaarlijks kloosterweekenden, waarin onder begeleiding van een pastor met een groep een klooster wordt bezocht. Gebed, meditatie, bezinning en ontmoeting staan bij deze weekenden centraal. Meestal is er een kloosterweekend in het voorjaar en najaar. Kloosterlingen proberen in hun dagelijkse ritme het tijdelijke met het eeuwige te verbinden, door 'in het moment' te gaan staan. Ze nemen de tijd om met aandacht te leven. Een weekend lang voegen wij ons op bescheiden wijze in dit ritme met onderling gesprek, spel, een wandeling enz. en door deel te nemen aan de gebedstijden. Daarnaast gaan we op zoek naar wat ons in verbondenheid tegemoet komt: in ons leven, onze relaties, onze geschiedenis, onze God. We gaan een weekend in met ruimte voor gebed, liturgie en bezinning, met elkaar, met de zusters of broeders en alleen.

Alle parochianen kunnen zich opgeven voor een kloosterweekend en u kunt zich aanmelden via het parochiebureau. Pastor Feijen vergezelt de groep en u kunt haar ook benaderen voor meer informatie via e.feijen@hnpz.nl.