Biecht

Het sacrament van boete en verzoening staat bekend als de biecht. Het gaat bij dit sacrament echter om veel meer dan opbiechten van je zonden en fouten. Het gaat bij dit sacrament om het maken van een pas op de plaats en om de liefde voor God. Over het goede verheug je je, over het tekortschieten in wederliefde naar God en mensen toe heb je berouw. Je neemt je voor bepaalde verbeteringen in je leven aan te brengen. Tegenover God belijd je je zonden en tekortkomingen en de priester schenkt jou namens God vergeving (absolutie). Met nieuwe energie begin je zo aan een nieuwe toekomst.

Iedereen die met een priester een vertrouwelijk gesprek wil hebben over zijn of haar leven, die een nieuwe start wil maken, die zijn of haar fouten wil belijden en vergeving van God wil ontvangen is van harte welkom. De biecht is voorbehouden aan de priesters.

Voor een persoonlijke biecht kunt u een afspraak maken met pastor Adri Kortekaas via a.kortekaas@hnpz.nl of belt u met het Parochiebureau.