Parochiebestuur

Het Parochiebestuur bestaat uit minimaal vijf bestuursleden en wordt voorgezeten door de pastoor, die tevens voorzitter is van het Pastoraal Team. Het bestuur heeft een of meerdere adviseurs, die het bestuur bijstaan bij bepaalde onderwerpen waar nadere specialistische kennis nodig is. Alle bestuursleden en adviseurs zijn op vrijwillige basis verbonden aan de parochie en ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Het bestuur komt ca. 10x per jaar bijeen en bepaalt in overleg met het team het beleid en de begroting van de parochie. Tevens legt het bestuur jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën aan het Bisdom Rotterdam. De parochie dient jaarlijks een bijdrage te betalen aan het bisdom en dient zelf zijn pastores en kosten te betalen met inkomsten uit Kerkbijdragen en giften.

Algemene vragen of stukken ten behoeve van het Parochiebestuur kunt u zenden aan: secretaris@hnpz.nl.

Leden van het parochiebestuur

De parochie op weg naar 2025

Katholiek zijn in de huidige tijd is voor velen niet meer vanzelfsprekend. Onze H. Nicolaasparochie maakt deze afnemende belangstelling voor actieve deelname aan de parochie mee. Verandering vanuit de kerk zelf is nodig om deze neerwaartse spiraal te doorbreken. We stellen ons niet de vraag: “Wanneer houdt het op?”, maar “Hoe gaan we verder?”. Op die vraag hebben we een antwoord geformuleerd. Met Jezus gaan we op tocht. Met het beleidsstuk 'Geroepen om met Jezus op tocht te gaan' heeft het parochiebestuur in november 2019 een besluit genomen na een lang traject van wikken en wegen en bekijken hoe de parochie vitaler gemaakt kan worden. Dit stuk is in december 2019 voorgelegd aan Bisschop Van den Hende van het Bisdom Rotterdam en aan de parochianen gepresenteerd. 

Het beleidsstuk kunt u hier downloaden:  Op weg naar 2025 BESLUIT 21112019.pdf