Koren

Kerkmuziek

Kerkmuziek in onze parochie heeft prioriteit. Mooie kerkmuziek leidt tot grotere betrokkenheid en deelname van parochianen en nieuwe belangstellenden aan de vieringen. Kerkmuziek in de liturgie heeft tot doel de kerkgangers actief mee te nemen in wat in de liturgie aan de hand is. Samenzang helpt om te verbinden, zingend bidden is dubbel bidden.

De Nicolaasparochie is blij met de diverse koren die op verschillende locaties en bij verschillende gelegenheden actief zijn.

Jongerenkoor Praise

Middenkoor Incanto

Kerkkoor St. Cecilia

Cantorij

Trio Magnifique

Gelegenheidskoor Cantemus Domino