Vormsel

Het sacrament van het heilig Vormsel is de bevestiging van de doop en van de Eerste Heilige Communie. Het vormsel richt zich op jongeren die zijn gegroeid naar een leeftijd waarop zij meer voor zichzelf kunnen spreken en verantwoordelijkheid willen dragen. De vormeling zegt 'ja' tegen de gelovige weg waarop zijn ouders hem of haar hebben geplaatst. In het vormsel ontvang je door handoplegging de gaven van de heilige Geest, waardoor je wordt gesterkt in jouw geloof. Tevens word je gezalfd als bekrachtiging van het verbond tussen jou en Christus. Jouw band met Jezus wordt op deze manier bezegeld.

Voorbereiding en aanmelding

Ieder jaar gaat in januari het Vormselproject van start. De jongeren uit groep 8 en de brugklas, die ingeschreven staan bij de parochie, krijgen meestal in oktober een uitnodigingsbrief om aan de voorbereiding van het H. Vormsel deel te nemen. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u ook zelf contact opnemen met het Parochiebureau om uw kind aan te melden. In de voorbereiding op weg naar het vormsel zijn er tien bijeenkomsten waarin we naast de jongeren ook de ouders betrekken. Voor de ouders zijn er twee contactavonden en is er in november een informatieavond. Met de jongeren organiseren wij tien bijeenkomsten waarin we ze voorbereiden op de feestelijke eucharistieviering die ieder jaar plaats vindt in mei. We doen dit aan de hand van het fraai vorm gegeven boek ‘vuur en vlam’. Onze bisschop of één van zijn vicarissen dient tijdens die viering het heilig vormsel toe. 

Jongeren, die nog geen Eerste Heilige Communie hebben gedaan, krijgen een extra avond voorbereiding en doen hun Eerste Heilige Communie tijdens de vormselviering. Van belang is dat u dit bij aanmelding aangeeft.  

Van de deelnemers aan het vormsel wordt een bijdrage gevraagd van €35,00 (tarief 2019). Dit is all in, dus inclusief het Vormselboek, activiteiten en foto’s.

Voor algemene vragen over het Vormsel kunt u zich richten tot diaken Van Berkel T: 079-3163044 (parochiebureau) of via email: r.vanberkel@hnpz.nl

Aanmelden kan via het parochiebureau of middels het Vormsel aanmeldformulier . Het formulier kunt u met het (gratis) programma Adobe Reader openen, invullen en verzenden. Lukt dat niet, sla dan het ingevulde formulier op op uw computer en mail daarna het formulier aan het parochiebureau, e-mailadres: info@hnpz.nl

Er kan ingeschreven worden voor het nieuwe voorbereidingstraject wat medio voorjaar 2024 start.