Nicolaaspenning 2016-2017

Ellen van der Kruk

Op 22 september 2016 is tijdens een gezellige koffieochtend in ‘De Kapelaan’ de Nicolaaspenning uitgereikt aan Ellen van der Kruk. Ellen nam na ruim 39 jaar vrijwilligerswerk afscheid wegens een verhuizing naar Limburg. Ellen heeft heel wat pastores meegemaakt en is als vrijwilliger in de jaren ’70 gestart ten tijde van pastoor Bergen. Toen woonden diverse pastores nog in de pastorie aan de Dorpsstraat 24, waar nu alleen nog het parochiebureau is gevestigd. Ze werkte bij de receptie (Ontvangst) en regelde daar alle misintenties, uitvaarten etc. voor parochianen. Als de huishoudster afwezig was, dan kookte ze zelfs voor ca. 10 pastores, waaronder pastores Bergen, Schoenmakers, Schut, Cook en Bos. Daarna volgden nog vele ‘baantjes’ als vrijwilliger in de kerk en op het parochiebureau. Zo is ze 24 jaar actief geweest als dirigente Rouw- en Trouwkoor en was ze veelvuldig te zien als Lectrice in de vieringen. De laatste jaren werkte ze voor de drukkerij op het parochiebureau en verzorgde ze ook de opmaak van het mededelingenblad. Ook zat ze in de redactie van het parochieblad NicolaasNu waar ze door haar accuratesse veel fouten corrigeerde. 

Ton van Lier

Op 5 november 2016 kreeg mevrouw Ton van Lier tijdens de zaterdagavondviering in de H.Nicolaaskerk de Nicolaaspenning uitgereikt van pastoor Jaap van der Bie. Mevrouw Van Lier is al meer dan 40 jaar voor de kerk actief en was toen met haar 90 jaar (!) de oudst werkende vrijwilliger op het parochiebureau. In 1972 was ze secretaris van de Wijkcommissie Palenstein en de contactpersoon voor de kindercrèche in het voormalig Kruispunt aan de Osylaan. Ook nam zij zitting in de Commissie Tweede Kerk en stond daarmee aan de basis van de bouw van de Doortochtkerk in Buytenwegh. Circa 8 jaar is zij coördinator geweest van de lectorengroep in deze nieuwe kerk en ook daar was zij het aanspreekpunt voor de crèche en de kindernevendienst. 
In 1980 heeft ze het ouderenbezoek opgezet voor de katholieke bewoners van ’T Seghe Waert. Naast de coördinatie nam ze zelf ook een groot deel van de ouderenbezoeken voor haar rekening en bracht ook de Communie bij zieken thuis. Ze zat als secretaris in de Parochieraad en was eind jaren 80 een paar uur per week werkzaam op het secretariaat van het Parochiebureau. Ook de organisatie van parochiële bedevaarten naar Lourdes en Banneux in de jaren 90 staan op haar naam. Inmiddels is mevrouw Van Lier op hoge leeftijd en is ze, met haar enorme geestkracht en energie, nog steeds actief als vrijwilliger. Ze verzorgt samen met de pastoor de maandelijkse katholieke vieringen in Vivaldi, Monteverdi en de Morgenster en is nog elke week op het parochiebureau te vinden om het mededelingenblad of boekjes te vouwen. Na de viering werd zij toegezongen op het vrijwilligersfeest in ‘De Kapelaan’. 

Dennis Koot

Op 3 september 2017 is na afloop van de viering in de H.Nicolaaskerk, de Nicolaaspenning uitgereikt aan pianist Dennis Koot. Vol trots nam hij de onderscheiding in ontvangst. Als dank en erkenning voor 33 jaar inzet en betrokkenheid voor de Nicolaasparochie heeft hij uit handen van vice-voorzitter van het parochiebestuur, Matthé Vermeulen, de officiële penning ontvangen. Wat ons betreft een zeer verdiende onderscheiding! Van Ron Reeuwijk (voorzitter Incanto) kreeg Dennis een fotoboek met 33 jaar muzikale herinneringen aan de parochie, Mi Segua en Incanto.