Leren

De Nicolaasparochie kent tal van bijeenkomsten waarin parochianen samen met leden van het Pastoraal team elkaar ontmoeten. Belangrijkste doel van deze bijeenkomsten is om te leren van elkaar. Met elkaar na te denken over de dingen die ons verbinden en die ons gezamenlijk raken. Zaken. die vandaag de dag spelen binnen en buiten de kerk. geloofszaken, ethische kwesties, onze parochie en onderwerpen waar geloof en maatschappij elkaar raken, komen aan bod.

Met het motto ‘Wat raakt, verbindt!’ is er speciaal voor verdieping in het geloof een Katholiek geloofscentrum opgezet met de naam Nicolaas.Leert. Hun activiteiten voor bezinning, kloosterweekenden, bedevaarten en catechese vindt u ook terug in de Activiteitenagenda.

Verder hecht het parochiebestuur sterk aan goede training en ondersteuning van de vrijwilligers in de parochie. Daarvoor kan een beroep gedaan worden op het aanbod van de Pastorale School.