Kerktoetreding

Ieder jaar is er een groep van jongeren, volwassenen of senioren die graag katholiek willen worden. Zij worden kerktoetreders genoemd. Hen wordt een voorbereidende cursus aangeboden die meestal duurt van half november tot aan de opname in de kerk tijdens de Paasnacht. Deze voorbereiding op het toetreden tot het katholiek geloof bestaat uit een aantal bijeenkomsten over onder meer het gebed, de heilige Schrift, de geloofsbelijdenis, de zeven sacramenten, de viering van de Eucharistie en de liturgie rondom Pasen. Zo bereiden de kandidaten zich gezamenlijk onder leiding van een pastor voor op het Doopsel, het Vormsel en de Eerste Heilige Communie.  Heeft u een vraag over deze procedure, of heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek? Dan kunt u pastor Adri 
Kortekaas hiervoor benaderen via email: a.kortekaas@hnpz.nl

U kunt zich ook opgeven voor de kerktoetrederscursus door een berichtje te sturen aan info@hnpz.nl met uw volledige naam, adresgegevens, telefoonnummer en geboortedatum, graag met vermelding dat u zich wilt opgeven hiervoor. Pastor Adri Kortekaas neemt dan contact met u op.