Kerktoetreding

Ieder jaar is er een groep van jongeren, volwassenen of senioren die graag katholiek willen worden. Zij worden kerktoetreders genoemd. Hen wordt een voorbereidende cursus aangeboden die meestal duurt van half oktober tot Pinksteren. Deze voorbereiding op het toetreden tot het katholiek geloof bestaat uit gespreksavonden over de Bijbel, de geloofsbelijdenis, de zeven sacramenten en het christelijke leven waarmee men zich gezamenlijk onder leiding van een pastor voorbereid op het Doopsel, het Vormsel en de Eerste Heilige Communie. Heeft u een vraag over deze procedure, of heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek? Dan kunt u pastoraal werker Ella Feijen hiervoor benaderen via e.feijen@hnpz.nl

U kunt zich ook opgeven voor de kerktoetrederscursus door een berichtje te sturen aan info@hnpz.nl met uw volledige naam, adresgegevens, telefoonnummer en geboortedatum, graag met vermelding dat u zich wilt opgeven hiervoor. Pastoraal werker Ella Feijen neemt dan contact met u op.