Kerkbijdrage/ANBI

Als lid van een parochie hecht u waarde aan het kunnen bijwonen van mooie vieringen in de kerk, wilt u een kaarsje op kunnen steken en ook een priester soms kunnen uitnodigen voor een bepaald sacrament of een persoonlijk gesprek. Als parochie willen we ook onze diaconale zorg kunnen uitvoeren en er zijn voor de mensen die het moeilijk hebben. Zorgdragen dat deze mensen aandacht krijgen vergt een gedegen organisatie en vrijwilligers die voor dit belangrijke werk geschoold zijn. Al deze zaken kosten geld. Door uw kerkbijdrage laat u zien dat u belang hecht aan deze taken van uw kerk en ondersteunt u hierin uw eigen parochie.

U begrijpt dat, zonder financiele steun, de kerk er niet voor u en vele anderen kan zijn. Daarom is er ieder jaar in januari een landelijke campagne 'Actie Kerkbalans', waarin u wordt opgeroepen om uw parochie financieel te ondersteunen door een kerkbijdrage te betalen.  U kunt uw kerkbijdrage zelf overmaken via een overschrijving of acceptgiro, maar u kunt ook de parochie machtigen om periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven. Zie voor meer informatie Automatische incasso. De Belastingdienst heeft ook een speciale regeling getroffen voor particulieren. Indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet, zijn bepaalde schenkingen aftrekbaar en dit kan veel voordeel opleveren voor u maar met name ook voor uw parochie. Zie voor meer informatie Periodieke Gift.

ANBI-status en Fiscale vrijstelling

Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst alle R.K. Parochies en Parochiële Caritasinstellingen aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat alle kerkbijdragen, giften en donaties die aan de parochie worden verstrekt voor de gevers fiscaal aftrekbaar zijn mits dit is vastgelegd in een periodieke gift overeenkomst. Zie voor meer informatie: periodieke gift.

Donaties - bankrekening nummer 

Het werk van de Nicolaasparochie is alleen mogelijk dankzij uw/jouw financiële bijdrage. Er zijn veel manieren om bij te dragen. Bijvoorbeeld met de jaarlijkse “Actie Kerkbalans” of incidentele donaties aan de parochie. Zo kunnen we in Zoetermeer samen ons geloof blijven beleven door te vieren, leren en te doen.

NL85 INGB 0002 4749 00 t.n.v. H. Nicolaasparochie te Zoetermeer

De uitgaven van onze parochie bestaan onder andere uit:

KvK en Fiscaal RSIN nummer

Het RK kerkgenootschap in Nederland heeft zich op 16 september 2009 ingeschreven bij de KvK onder het nummer 30269644. Alle parochies vallen onder deze inschrijving. De H.Nicolaasparochie is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer: 002608340. Dit nummer dient opgegeven te worden bij de belastingdienst alleen als u een periodieke gift overeenkomst heeft samen met de parochie.

Doneren?

Wilt u online (extra) doneren voor het onderhoud van de kerk of ander specifiek doel binnen onze parochie? Dan kan dat ook. Kijk voor meer informatie bij Doneren.