Vincentius

De Vincentius vereniging Zoetermeer is altijd nauw verbonden geweest met de H.Nicolaaskerk en is ontstaan naast de kerk in het oude Parochiehuis 'De Gouden Leeuw'. Daar werden vroeger de armen van giften in natura voorzien. En daar is “het Schuurtje van Vincentius” ontstaan in Zoetermeer.

De Vincentiusvereniging draagt zorg voor het bezoeken van ouderen, ziekenbezoek, soosmiddag voor ouderen, Kerst- en Mariavieringen in de Nicolaaskerk te Zoetermeer, kerst- en paasattenties voor langdurig zieken en minder draagkrachtigen in Zoetermeer en een jaarlijkse ziekenzalving. Ook is er steun aan inwoners van Zoetermeer, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren (materieel vanuit het Schuurtje van Vincentius of financieel mede via de PCI). Er is steun voor de Voedselbank en er wordt geholpen bij het organiseren en faciliteren van korte vakanties t.b.v. gezinnen die hier al meerdere jaren financieel niet toe in staat zijn.

Met de opbrengsten van ’t Schuurtje worden ook diaconale projecten in het buitenland ondersteund, bijvoorbeeld projecten in noodlijdende gebieden zoals van Vincentiusverenigingen in India, steun bij rampen en ondersteuning van kledingprojecten in Roemenië.

Rommelmarkt ’t Schuurtje van Vincentius

Rommelmarkt “het Schuurtje” is gevestigd aan de Plesmanstraat 7-8 te Zoetermeer en geopend elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9.00 - 15.00 uur. Er zijn tal van producten te koop. Er is een gezellige koffiehoek waar u voor een gering bedrag kunt genieten van een kopje koffie, thee of soep. De opbrengst komt uiteraard ten goede aan het sociale werk van de Vincentiusvereniging.

De volgende zaken kunt u kopen in het Schuurtje: huishoudelijke artikelen, boeken, meubelen, lampen, kleding, religieuze artikelen, snuisterijen en audioapparatuur met toebehoren. Tevens wordt er oud papier ingezameld. Voor informatie over in ‘t Schuurtje aangeboden goederen kunt u bellen met 06 3445 9002.

Heeft u bruikbare spullen voor de verkoop?

Voor verkoop geschikte goederen - niet kapot, schoon en niet al te ouderwets - kunnen worden gebracht tijdens de verkoopdagen en elke maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. Grote goederen kunnen ook worden opgehaald. Voor een afspraak voor het ophalen of brengen van goederen kunt u contact opnemen via tel. 06 5321 4564 of 06 3445 9002

Voor meer informatie:

Website: vincentiuszoetermeer.nl

Algemeen: tel. 079 341 64 73 (secretariaat)