Praktische informatie

Kerklocaties

Wij hebben de volgende kerklocaties in Zoetermeer:

H. Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24
Doortocht, Hekbootkade 60
Genesareth, Monnikenbos 10
Tabor, Lijnbaan 77
Wijngaard, Moeder Teresasingel 100

Een half uur voor aanvang van een viering is de kerk geopend. Ook in zorginstellingen en op andere locaties worden vieringen georganiseerd. Kijkt u voor een actueel overzicht van onze vieringen op de

Vieringenagenda

Viering bijwonen in coronatijd

Indien u een viering wilt bijwonen gelden de volgende regels en maatregelen: 

Dank u wel voor uw begrip en medewerking.

Kerkopenstelling

Naast vieren is er ook ruimte voor stil gebed, rozenkrans bidden en het getijdengebed (lauden):

Ringleiding H.Nicolaaskerk

In de H.Nicolaaskerk is een ringleiding aanwezig. Gezien vanaf binnenkomst is de gehele rechterbeuk (inclusief de stoelen aan de voorkant) voorzien van een ringleiding. Een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met een hoortoestel het geluid van de kerk kunnen beluisteren zonder storend omgevingsgeluid. Een luisteraar met een hoortoestel of cochleair implantaat kan gebruikmaken van de ringleiding door het toestel op de T-stand te zetten. Het geluidssignaal wordt aangesloten op een ringleidingversterker. Deze versterker zendt het geluidssignaal door een draad (de ring) die in lussen langs plint is aangelegd. Het hoortoestel ontvangt het signaal uit de ringleiding.

Crèche en Kinderwoorddienst

In de Nicolaaskerk wordt er regelmatig een Crèche en Kinderwoorddienst gehouden. In de vieringenagenda staat vermeld wanneer deze mogelijkheid aangeboden wordt. Speciaal voor gezinnen heeft pastoraal werker Ella Feijen een 'thuisviering' gemaakt die u met uw kinderen thuis kunt doen. zie  Thuis vieren met kinderen (pdf)

Bijzondere vieringen

In onze parochie worden er regelmatig speciale vieringen georganiseerd zoals Taizé vieringen, Ouderenvieringen, Jongerenvieringen en Vespervieringen. Kijkt u in de vieringenagenda voor een actueel overzicht.

Collecten - Offeranden

Bij vrijwel iedere viering wordt er tijdens de offerande een collecte gehouden. Brood en wijn worden als gaven aan God op de altaartafel gezet. En door de collecte bieden we ook onszelf aan aan God. Niet zoals in andere culturen door groenten en fruit naar het altaar te brengen, maar door een financiële bijdrage te geven. Deze bijdrage is bedoeld voor de bekostiging van het werk van de parochie, of voor een specifiek doel. Daarnaast zijn er bijzondere (deur)collectes voor bijv. de diaconie en PCI. Het bisdom en het pastoraal team bepalen ieder jaar wanneer en voor welke bijzondere groepen er extra wordt gecollecteerd. Alle collecten, die bedoeld zijn voor derden, worden volledig overgemaakt aan betreffende organisaties. Daarmee steunt uw parochie ook doelen buiten onze eigen gemeenschap. Buitenlands muntgeld kan niet worden ingewisseld bij een bank. Daarom het vriendelijk verzoek om alleen euro’s in de collectemanden te deponeren. 

Online kunt u ook doneren via de volgende link.

Vervoer

Voor het bijwonen van de vieringen in de kerk is er een vervoersdienst beschikbaar voor mensen die slecht ter been zijn. Het gaat om twee vieringen per maand, op zondag in de Nicolaaskerk, gedurende de maanden september tot en met januari en februari tot en met juni. Een rollator kan eventueel ook mee. Wilt u hier gebruik van maken, stuurt u dan even tijdig een berichtje naar info@hnpz.nl

Routebeschrijving

Hier treft u een kaartje aan waar u het parochiebureau kunt vinden aan de Dorpsstraat 26 te Zoetermeer.
Ernaast ligt de H.Nicolaaskerk en daarnaast Parochieel Centrum De Kapelaan (Nicolaasplein 2).

Klik op het plaatje om zelf uw route te berekenen.