Eerste H. Communie

Het sacrament van de Eerste Heilige Communie is, na de doop, de volgende stap op de geloofsweg van een kind. Zit uw kind in groep 4 of 5 of is het al 7 jaar, dan kan hij of zij worden aangemeld voor zijn of haar Eerste Heilige Communie. Het ‘EHC-project’ gaat meestal in januari van start en loopt t/m mei.

Voorbereiding en aanmelding

In de voorbereiding op weg naar de Eerste Heilige Communie zijn er bijeenkomsten voor zowel de als de ouders. In het EHC project gaan we samen met de ouders en hun kind in op thema's zoals Bidden, Jezus, Delen en Vertrouwen. Voor de ouders zijn er twee verdiepingsavonden. Met de kinderen organiseren wij acht bijeenkomsten waarin we ze voorbereiden op de feestelijke eucharistieviering die ieder jaar plaats vindt op een zondag in het voorjaar. Deze viering wordt in de H. Nicolaaskerk gehouden. De kinderen ontvangen het mooi geïllustreerd en vormgegeven werkboek 'Blijf dit doen'. Aan de hand van dit werkboek wordt er op een speelse wijze toegewerkt naar de Eerste Heilige Communie. Er wordt aan de ouders een bijdrage van €20,- gevraagd. Alle kinderen krijgen hiervoor het werkboek, dat zij na afloop mee naar huis mogen nemen.

Ook wanneer uw kind nog niet is gedoopt, maar waarvan een van de ouders wel katholiek is, kan het aangemeld worden voor het EHC-project. Deze kinderen worden gedurende de voorbereiding vooraf gedoopt. We doen dat in een gezamenlijke doopviering waarbij alle ouders en kinderen worden uitgenodigd. 

In januari 2024 beginnen de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie. 

Voor algemene vragen over de eerste heilige communie kunt u zich wenden tot het Parochiebureau of door te mailen naar communie@hnpz.nl.

Aanmelden kan via het parochiebureau of middels het Eerste Heilige Communie aanmeldformulier . Het formulier kunt u met het (gratis) programma Adobe Reader openen, invullen en verzenden. Lukt dat niet, sla dan het ingevulde formulier op op uw computer en mail daarna het formulier aan het parochiebureau, e-mailadres: info@hnpz.nl