Tweede verdieping

In september 2018 is het Katholiek Geloofscentrum van start gegaan met een speciaal programma aan activiteiten rond geloof, ethiek en catechese. In 2024 heeft het geloofscentrum heeft een nieuwe naam gekregen: Tweede Verdieping.

Tweede verdieping

De 2e verdieping wil religieuze en levensbeschouwelijke aspecten van maatschappelijke thema’s bespreekbaar maken voor diegenen die daar interesse voor hebben. We zijn een centrum dat een programma aanbiedt op het snijvlak van geloof en samenleving.  

De 2e Verdieping biedt ruimte voor bezinning, discussie, geloofsverdieping, innerlijke groei. Iedereen is welkom. Of je gelooft of niet, of je lid bent van een kerk of niet, of je je wilt binden of niet.  

De activiteiten

De activiteiten vinden plaats in:

Parochieel Centrum 'De Kapelaan'
Nicolaasplein 2
Zoetermeer

Per activiteit kunt u zich aanmelden via  tweedeverdieping@hnpz.nl

De 2e Verdieping is een initiatief van de H. Nicolaasparochie te Zoetermeer.  

Coördinator is Willien van Wieringen 

Meer informatie en het actuele programma van de Tweede Verdieping kunt u vinden op: https://tweede-verdieping.nl/