Ziekenzalving

Wie ernstig ziek of stervende is, heeft op een bijzondere wijze Gods genade nodig. Daartoe kan het sacrament van de ziekenzalving steun geven. Vroeger werd het sacrament van de ziekenzalving het H. Oliesel genoemd. Dat heeft de bijklank van het denken aan de dood, maar de ziekenzalving wordt niet exclusief aan stervenden toegediend. Aan mensen die bijzonder zwak zijn kan zij ook worden toegediend, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een levensbedreigende ziekte.

Het sacrament van de ziekenzalving geeft de genade van de heilige Geest. Het sacrament kent een aantal vaste elementen: de biecht of bezinning; de zalving, waarbij de pastor met gewijde olie bij de ernstig zieke of stervende op voorhoofd en beide handen een kruisteken maakt, de zegen met handoplegging en het uitreiken van de H. Communie. De kracht van het sacrament helpt je het lijden te dragen of te bestrijden en helpt je te vertrouwen op God in dit zware moment.

Jezus zelf geeft de opdracht om hulp en aandacht te besteden aan de zieken. Het sacrament van de ziekenzalving is door hem ingesteld. In de brief van Jakobus is te lezen dat de zieke met olie moet worden gezalfd met het doel dat hij wordt gered. Het sacrament kan worden herhaald, telkens als de noodzaak aanwezig is. Aan ernstig zieken, aan mensen die voor een levensgevaarlijke operatie staan of aan mensen die hun levenseinde zien naderen, kan het sacrament van de ziekenzalving worden toegediend.

Ziekenzalving aanvragen?

U kunt voor algemene vragen of voor het maken van een afspraak voor een ziekenzalving contact opnemen met pastor Adri Kortekaas via het parochiebureau T: 079-3163044 of a.kortekaas@hnpz.nl.

Dringende situatie?

Indien er sprake is van een zeer dringende situatie en het parochiebureau is gesloten, dan kunt u ook ons noodtelefoonnummer bellen voor een directe afspraak voor het laatste sacrament: 06 - 8689 8399 (alleen in geval van een laatste sacrament bij sterfgeval!). Ons noodnummer is bereikbaar tot 20.00 uur. In geval van een overlijden dient u eerst contact op te nemen met een uitvaartondernemer. Deze neemt contact met ons op voor het regelen van een uitvaart.