Vertrouwenspersoon

Het Parochiebestuur heeft in gezamenlijkheid met het Pastoraal Team de intentie uitgesproken en de verantwoordelijkheid genomen om binnen de Parochie preventief bezig te zijn als het gaat om Seksueel Grensoverschrijdend gedrag. Middels beleid/activiteiten willen we er voor zorgen dat de kans hierop zo klein mogelijk is. Na o.a. het opstellen en implementeren van een Gedragscode in 2012 is in samenhang hiermee een vertrouwenspersoon aangesteld. Lees hier de Gedragscode mei 2012 (PDF) 

De parochie hecht er waarde aan dat er iemand is waar u op terug kunt vallen, als het om persoonlijke zaken gaat. Iemand die discreet is, die u kunt vertrouwen en uw belangen kan behartigen binnen de parochie c.q. de RK Kerk. Er zijn situaties denkbaar waarbij u liever niet met iemand van het bestuur of het pastoraal team praat, maar met een onafhankelijke parochiaan. 

Renata Koot is sinds december 2018 uw vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar via: vertrouwenspersoon@hnpz.nl