Pastoraal Team

Het Pastoraal Team bestaat uit twee priesters, een diaken en een pastoraal werker. Het team bepaalt jaarlijks het Pastoraal Beleid binnen de parochie in samenspraak met het Parochiebestuur en verzorgt naast de vieringen, de speciale sacramenten en diverse activiteiten. 

De leden van het team rouleren in een rooster en gaan voor in vieringen in de kerken. De parochie is gezegend met diverse gebedsleiders, die ook op vrijwillige basis meedraaien in dit rooster. In de Vieringenagenda kunt u terugvinden wie er voorgaat in welke kerk en op welke dag. 

In het bijgevoegde overzicht vind u de taakverdeling binnen het Pastorale Team vanaf September 2021.

Indien u een afspraak wilt maken, gelieve dan telefonisch contact op te nemen met het parochiebureau danwel een berichtje te sturen aan betreffend teamlid via de mail waarin u aangeeft wat uw gegevens zijn en wat uw vraag is, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.

Leden Pastoraal team