Sacramenten

De katholieke kerk kent zeven sacramenten. Zeven heel bijzondere momenten. Momenten waarin we God dicht bij ons ervaren. We geloven dat God met ons mensen wil meetrekken en ons in de sacramenten zijn liefde, zijn kracht, zijn genade wil schenken. Je kunt sacramenten daarom ontmoetingen van God met mensen noemen. Met name op scharniermomenten van ons leven wil God ons nabij zijn en willen wij dicht bij God zijn.

Voor de Katholieke Kerk komen deze scharniermomenten uit in de zeven sacramenten:

- Het Doopsel

- De Eerste Heilige Communie (van kinderen en volwassenen)

- Het Vormsel (van kinderen en volwassenen)

- Het Huwelijk

- De Wijding

Boete en Verzoening (Biecht)

- Ziekenzalving