Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans is al jaren een grote landelijke campagne in Nederland, waarmee plaatselijke kerken van vijf Kerkgenootschappen (waaronder de RK kerk Nederland) hun leden om een financiële bijdrage vragen (de Kerkbijdrage). De Kerk heeft een belangrijke rol in de samenleving. Uit een onderzoek naar armoede in Zoetermeer blijkt dat één van elke vijf huishoudens op of onder de armoedegrens leeft. Het geld dat wordt bijgedragen via de Actie Kerkbalans is een investering die rendeert. Het wordt besteed aan pastorale zorg, aan diaconie (voor mensen, projecten en activiteiten in Zoetermeer), maar ook voor de vaste uitgaven van uw parochie, zoals het parochiebureau, NicolaasNu, verwarming, belastingen, onderhoud gebouwen, e.d..

Ook in onze parochie is de Actie Kerkbalans de belangrijkste bron van inkomsten en de opbrengst gaat geheel naar onze parochie. In de 3e en 4e week van januari loopt de landelijke campagne en kunt u een enveloppe in de bus verwachten van uw parochie. Wij hopen dat u de moeite neemt om de brief te lezen en een positieve financiële bijdrage wilt leveren aan het goede werk van onze vrijwilligers en pastores in de wijken, in de kerken en in samenwerking met anderen.

Daarmee geven we aan dat we elkaar nodig hebben om gemeenschap te kunnen zijn. We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar om levendig te blijven, is geld nodig. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan u, dus u geeft aan de kerk. Zo houden we de "Kerk in balans".  Mogen wij ook op u rekenen?