Periodieke Gift

De Belastingdienst heeft een speciale regeling getroffen voor particulieren. Indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet, zijn uw giften aan een ANBI instelling aftrekbaar. Diit kan veel voordeel opleveren voor u maar met name ook voor uw parochie. Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst alle R.K. Parochies en Parochiële Caritasinstellingen aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat alle kerkbijdragen, giften en donaties, die aan de parochie worden verstrekt, belastingvrij zijn en voor de gevers meestal fiscaal aftrekbaar zijn. Voor de fiscale aftrekbaarheid gelden enkele voorwaarden zoals het opstellen van een periodieke schenkingsovereenkomst van minimaal 5 jaar tussen schenker en ANBI instelling. Als parochie werken wij met een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst voor periodieke schenking. 

Meer informatie fiscale aftrekbaarheid?

Heeft u interesse in het opstellen van een dergelijke periodieke schenkingsovereenkomst? Of wilt u meer informatie over fiscale aftrekbaarheid van u giften? Download u dan hier de OVK_Periodieke_gift_jul2014.pdf en de Folder_Schenken_nov2014.pdf . Een periodieke schenkingsovereenkomst wordt voor minimaal vijf jaar aangegaan. De bedragen worden bij voorkeur automatisch geincasseerd. Neemt u gerust contact op met de administratie van het parochiebureau of de penningmeester van het parochiebestuur voor nadere vragen. 

U kunt ook de periodieke schenkingsovereenkomst inleveren bij de administratie ter ondertekening door de penningmeester. 

Fiscaal /RSIN nummer

De H.Nicolaasparochie is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer: 002608340. Dit nummer moet opgegeven worden in een periodieke gift overeenkomst en bij uw belastingaangifte (indien u een overeenkomst heeft afgesloten).