Nalaten

Het einde dat geen einde is...

Vindt u het belangrijk dat ook uw kinderen en kleinkinderen kennis kunnen blijven maken met de kerk en met het werk van de kerk? Wilt u bepaalde zaken, zoals u die van uw ouders heeft gekregen, ook doorgeven aan de volgende generatie? Stilstaan bij 'het einde' is voor veel mensen moeilijk en een emotioneel gebeuren. Maar toch is het goed om even na te denken over deze laatste fase in uw leven. Wat wilt u, naast uw materiële bezittingen, nalaten aan de volgende generatie? Het kan een hoop onzekerheid en onrust bij uw nabestaanden wegnemen, als u zelf uw laatste wil heeft vastgelegd in bijvoorbeeld een testament.

Uw parochie is een goed doel

Wij vinden het heel bijzonder als mensen hun betrokkenheid bij onze parochie laten blijken uit hun testament. Het betekent immers dat zij de parochie tijdens hun leven ook belangrijk hebben gevonden. Zij voelden zich nauw betrokken bij de pastorale zorg, hebben mooie momenten beleefd in de kerk of hechtten aan bepaalde waarden van de kerk, die zij ook hebben willen doorgeven aan toekomstige generaties. Onze parochie heeft al enkele malen in het verleden de vruchten mogen plukken van legaten en nalatenschappen. Daardoor konden gebouwen worden onderhouden, konden er altaar benodigdheden worden gerestaureerd en werd mede de bouw gerealiseerd van een nieuw Parochieel Centrum. In alle eerbied willen wij u daarom ook attenderen op uw parochie als goed doel, dat u kunt opnemen in uw testament. Dit kan door de parochie op te nemen in uw testament in de vorm van een legaat of door een erfstelling. Wilt u meer weten of legaten en erfstelling? Neem dan contact op met de penningmeester van het parochiebestuur of de administratie van het parochiebureau. Als ANBI-instelling hoeven wij geen successierechten te betalen.
 

Voor nadere informatie kunt u ook onze folder Folder_Nalaten_nov2014-2.pdf downloaden.

wilt u inhoudelijk uw wensen vastleggen met betrekking tot uw uitvaart? Kijkt u dan eens bij informatie over een uitvaart.