Dubbelklik om te bewerken
Aanraken om te wijzigen

Vrijwilligerswerk

Samen vormen wij de Nicolaasparochie. Onder het motto “Geloven met hart en handen” geven het Pastoraal Team, het Parochiebestuur en vele andere vrijwilligers gezicht aan onze kerk. Het werk van de vrijwilligers vormt de spil van de parochie. Dankbaarheid is het woord dat het beste past bij dit onderwerp. Iedereen die betrokken is bij de Nicolaasparochie is dankbaar voor het vele werk dat de vrijwilligers verrichten en daarmee ervoor zorgen dat niet alleen de vieringen, maar ook tal van andere zaken naar wens verlopen. Het vrijwilligerswerk voor de parochie is ook dankbaar werk. Een mooie zinvolle tijdbesteding in het belang van onze kerkgemeenschap. Het parochiebestuur, het vicariaatsberaad, de koren, de misdienaars, de kosters, de diverse werkgroepen. Allen worden gevormd door enthousiaste vrijwilligers. Zonder hen zou de parochie niet kunnen draaien. 

Goede sfeer en veiligheid

Het Parochiebestuur hecht er grote waarde aan dat alle beroepskrachten, vrijwilligers, stagiaires en bezoekers zich prettig en veilig voelen binnen onze parochie in een sfeer die past bij onze parochie. Integer gedrag is hierbij meer dan vanzelfsprekend.  In dat kader heeft de Parochie in 2012 een Gedragscode (PDF, 2012) ontwikkeld en vastgesteld waarmee het Parochiebestuur duidelijkheid wil scheppen over de richtlijnen/normen en waarden van de parochie. Daarnaast vragen wij  aan beroepskrachten, bepaalde vrijwilligers en stagiaires om, voor aanvang van hun werkzaamheden in onze parochie, een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Als onderdeel van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen sluit de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland met de VOG aan bij een brede maatschappelijke tendens om goede waarborgen te geven voor de omgang met (jonge) mensen. Verder is er een Vertrouwenspersoon aangesteld en is er een Meldpunt Seksueel Misbruik.

Maatschappelijke stage

Bijna alle Zoetermeerse scholen kennen binnen hun opleidingen de maatschappelijke stage. De Nicolaasparochie ontvangt scholieren en studenten die deze stage willen lopen graag als tijdelijke vrijwilliger. Een mooie manier om studie en verdieping van het geloof te combineren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met pastoraal werker Ella Feijen, e.feijen@hnpz.nl

Vacatures

Vrijwilligers zijn altijd welkom bij de parochie. Oude gezegden als ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ en ‘vele handen maken licht werk’ zijn ook in onze parochie zeer van toepassing. Denkt u zich op een andere wijze als vrijwilliger voor de parochie nuttig te kunnen maken, aarzel dan niet en neem contact op. Wij kunnen altijd handjes gebruiken, ook voor tijdeljke projecten of ad hoc werkzaamheden. Voor meer informatie kunt u mailen naar vrijwilligers@hnpz.nl of neem contact op met het Parochiebureau. En kijkt u ook eens bij onze vacatures.