Prijs kaarsen verhoogd

zondag 19 juli 2020

In de mariakapel van de H.Nicolaaskerk is het mogelijk om buiten de vieringen om een kaarsje aan te steken. Dat is fijn en we merken dat daar gelukkig ook veel gebruik van wordt gemaakt. Momenteel is het helaas niet mogelijk om tijdens of na de Eucharistievieringen of Woord en Gebedsvieringen ook snel weer kaarsjes aan te kunnen steken in één van onze kerken. Dit is ingesteld om te voorkomen dat er te veel mensen op één plek te dicht bij elkaar komen. We hopen natuurlijk dat dat binnenkort wel weer mogelijk wordt. 

De prijzen voor de kleine kaarsjes zijn al heel lang niet verhoogd. De kosten van de parochie zijn natuurlijk wel gestegen. Er is daarom besloten om de prijs van de kleine kaarsjes te verhogen naar 50 cent. Dit zal in de hele parochie gelden. Deze bijdrage mag in de daarvoor bestemde busjes gedopeneerd worden of elektronisch worden betaald (bijvoorbeeld via de QR code van de parochie of middels de Doneren knop op de Website).

De prijs voor de grote noveen kaarsen van 2 Euro blijft ongewijzigd.

Naar nieuwsoverzicht