Coronamaatregelen - geen vieringen

zaterdag 21 maart 2020

In verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan.

Het parochiebestuur heeft in samenspraak met het pastoraal team besloten om alle publieke vieringen, die in de diverse kerken (Nicolaaskerk, Wijngaard, Tabor, Doortocht en Genesareth) gepland stonden t/m Pasen te annuleren. Alle bijeenkomsten van het Geloofscentrum in De Kapelaan en ook koorrepetities, vormsel communicanten bijeenkomsten zijn geannuleerd. De volgende maatregelen zijn van kracht:

Wij denken bij deze maatregelen aan de vele mensen, die als vrijwilliger bij ons aan de slag zijn en ook veel ouderen die onze vieringen bezoeken. Wij denken hiermee een bijdrage te leveren aan het tegengaan van verspreiding van dit virus en om het risico van besmetting voor met name onze vrijwilligers en bezoekers terug te dringen. 

Het pastoraal team roept op te bidden voor deze situatie en spreekt de hoop uit parochianen bij te kunnen staan in deze moeilijke tijd. Wij vragen u te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

Laat ons bidden..

 

Naar nieuwsoverzicht