Laat ons bidden..

Voor vrede en het volk van Oekraïne

voor wie gebukt gaan onder oorlog en geweld,
voor mensen in angst en onzekerheid,
voor alle die vragen om vrede.
Dat hun stem wordt gehoord en verstaan,
het recht mag worden behartigd
en ieder mensenleven geteld en geëerbiedigd.
Voor mensen die liefde geven waar maar kan,
voor wie licht ontsteken en anderen bemoedigen,
voor wie blijven geloven in toekomst en leven
voor alle mensen.
 

Voor vrede in het Heilig Land, Israël/Palestina

Dat er een einde komt aan het geweld.
Dat leiders de vicieuze cirkel van haat en wraak kunnen doorbreken en
bouwen aan een samenleving waar iedereen recht heeft om te leven in veiligheid en vrede.
 

Onze Vader

Bidden wij tot onze vader met de woorden die hij ons gegeven heeft:

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Overweging

Voetstappen in het zand

Ik droomde eens en zie;
Ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."
De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen.