Boekbespreking: God ervaren - Anselm Grün 1

events 30 Sep 2020 | 20:00 Locatie: De Kapelaan, Nicolaasplein 2

Het boek 'God ervaren' van Anselm Grün roept op om te zoeken naar God in het hier en nu. Mensen die aan God twijfelen moedigt het aan hun verlangen naar een van zin vervuld leven te volgen. Want het verlangen is, zo zegt Anselm Grün, de weerschijn van God in onze ziel. Puttend uit de schatten van zijn levens als monnik die elke dag opnieuw God zoekt, schetst de auteur een harmonisch en veelzijdig Godsbeeld. Juist omdat dit boek de lezers uitnodigt om de wereld, hun eigen zelf en de vraag naar God in al haar tegenstrijdigheden niet uit de weg te gaan, is het een boek des levens dat opnieuw ontvankelijk maakt voor de rijkdom van de Schepping.

Anselm Grün, geboren in 1945, is monnik en hoofdeconoom in de Benedictijnenabdij van Münsterschwarzach (Duitsland). Als geestelijke begeleider en raadgever van vele mensen behoort hij vandaag tot een van de meest gelezen christelijke auteurs.
 

Pastoor Van der Bie zal samen met u dit boek lezen en bespreken in vier avonden. Naast deze is er ook een bijeenkomst op 7, 21 en 28 oktober a.s. Iedere bijeenkomst duurt ca. 2 uur.

Aanmelding is verplicht via geloofscentrum@hnpz.nl

Naar komende evenementen