Werelddag van de Migrant en de Vluchteling

maandag 28 augustus 2023

Onze RK-kerk viert elk jaar op 24 september de dag van de vluchteling en migrant. Paus Franciscus heeft dit jaar als thema voor die dag gekozen: “Vrij om te kiezen voor migreren of blijven”. In een speciale brief aan alle gelovigen en de rest van de wereld legt de paus uit wat hij bedoelt.

Vervolgingen, oorlogen, klimaatproblemen en ellende zijn vandaag de dag de belangrijkste oorzaken voor het wegvluchten van mensen naar andere landen. Migranten vluchten vanwege armoede, uit angst, uit wanhoop. Wij moeten de oorzaken van dat wegvluchten wegnemen. Wij moeten er alles aan doen om de wapenwedloop, het economisch kolonialisme, de roof van andermans hulpbronnen en de verwoesting van ons gemeenschappelijk huis (de aarde) een halt toe te roepen.

De paus herinnert ons aan de woorden van Jezus in Mattheus 25: 35-36: “Want ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht” (Mat. 25, 35-36).

Deze woorden klinken als een voortdurende vermaning, zegt de paus, om in de migrant niet alleen een broeder of een zuster in moeilijkheden te herkennen, maar Christus zelf, die aan onze deur klopt. Jezus roept ons op om het grootste respect te hebben voor de waardigheid van iedere migrant; en dat betekent op de beste manier de migratiestromen begeleiden door bruggen en geen muren te bouwen, door de kanalen voor een veilige en ordelijke migratie te verruimen.

Het standpunt van de kerk over vluchtelingen en migranten is duidelijk. Om met Jezus te spreken: wie oren heeft, die hore! Lees de hele brief van de paus hier:
Met dank aan Jouke Schat (diaken)

Naar nieuwsoverzicht