Vrijwilligers gezocht voor de vluchtelingen uit Oekraïne

zaterdag 12 maart 2022

Wilt u de handen uit de mouwen steken en helpen bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne? De vluchtelingenstroom naar Nederland is op gang gekomen, en de eerste mensen zijn al in Zoetermeer aangekomen. Vanuit het Beraad van Kerken is er een werkgroep vluchtelingen waaraan ook onze parochie deel neemt. Naast verblijfplaatsen wordt ons gevraagd om boodschappen en allerlei spullen die voor de opvang van mensen nodig zijn. Ook vrijwilligers zijn van harte welkom en natuurlijk financiën.

Verblijfplaatsen

Samen met de gemeente Zoetermeer wordt gewerkt aan goede opvangplaatsen. Heeft U misschien een plek in huis, een vakantiehuis? Dan kun u dat opgeven via www.vluchtelingenzoetermeer.nl

Ontmoetingscentrum

In de Pelgrimskerk wordt een ontmoetingscentrum voor vluchtelingen ingericht. Daar worden  activiteiten georganiseerd en kunnen mensen elkaar ontmoeten met een praatje en kop koffie/thee. Wilt u meehelpen?

Vrijwilligers

Er zijn ook andere vrijwilligers nodig. U kunt zich opgeven voor de volgende taken:
•    Ontmoeting: om vluchtelingen een luisterend oor te bieden of activiteiten te ondernemen
•    Helpen bij activiteiten in de Pelgrimskerk
•    Boodschappendienst voor vluchtelingen 
•    Vertalen 
•    Taallessen 
•    Administratieve taken
•    Andere hand- en spandiensten 
U kunt zich aanmelden via een e-mail aan het parochiebureau info@hnpz.nl met uw gegevens en de eventuele taken die u wilt/kunt vervullen en de talen die u spreekt.

Financiën

Onze PCI en Vincentius ondersteunen deze opvang. Wilt U een financiële bijdrage leveren? Dat kan via: PCI te Zoetermeer NL36 RABO 0160 1957 80. U kunt ook spullen brengen naar Vincentius: alle goede spullen en kleding is welkom.

De Gemeente coördineert de opvang van deze vluchtelingen. Het is onze opdracht als kerken om hieraan mee te werken en de mensen een hartelijke ontvangst te bieden. Helpt U mee?

Ronald van Berkel, Ad van der Helm, namens
Pastoraal Team en Parochiebestuur

Naar nieuwsoverzicht