Dubbelklik om te bewerken
Aanraken om te wijzigen

Verslag bedevaart Trier en Echternach

dinsdag 18 juni 2024

Het eerste dat uit de monden van de pelgrims klinkt is hoe verbindend deze dagen met elkaar  waren. Deze bedevaart maakte het meer mogelijk om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Verbinding ook door gebed, door luisterende oren, door helpende handen en dragende schouders. Samen konden we de ontroerd raken tot tranen toe of ontspannen lachen.

Heel veel dank voor diaken Ronald en zijn werkgroep die deze bedevaart mogelijk gemaakt hebben in samenwerking met Christoffelreizen. Beide reisleiders waren al snel opgenomen in onze groep als bedevaartgangers. Het  verdiepende thema van deze bedevaart was ‘roeping’. Het lied ‘Hoort hoe God met mensen omgaat’ vormde in de gebedsmomenten tijdens deze bedevaart de rode draad van bezinning. 

We hebben kerken en abdijen bezocht in Val Dieu, Trier en Echternach. Bijzondere plaatsen waar relieken bewaard worden zoals de ‘heilige rok van Christus’(zijn kleed dat uit één stuk geweven was), het graf van de apostel Mattias (opvolger van Judas – Handelingen 1, 12-26) en het graf van de heilige Willibrordus (de monnik die het Christelijk geloof in ons land heeft gebracht).

De bedevaart sloten we af met een eucharistieviering in de krypte bij het graf van de Heilige Willibrordus. De preek van Adri raakte bij de pelgrims de juiste snaar, ieders gebeden in de Voorbede gaven iets terug wat de bedevaart bij een ieder had losgeaakt. Vol dankbaarheid kwamen we weer thuis in Zoetermeer. Waar we met z’n allen vol van zijn zullen we de komende tijd in onze ontmoetingen met andere parochianen zeker delen, want waar het hart vol van is,  .......

         

Naar nieuwsoverzicht