Vastenactie 2022 - Je land is je leven

maandag 28 februari 2022

Op veel plekken in de wereld pakken overheden en bedrijven schaamteloos het land van kleine boeren en inheemse volkeren af. Land dat ze hard nodig hebben voor hun voedselproductie. Ieder jaar steunen we projecten die direct of indirect te maken hebben met landroof en helpen we de lokale bevolking op te komen voor hun landrechten.

In 2022 zetten we drie projecten extra in de schijnwerpers:
    
In Guatemala steunen we drie Maya-gemeenschappen die opkomen voor hun rechten. Onze lokale partner steunt de dorpen bij het opbouwen van duurzaam watermanagement, leert ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Drie leiders die dreigen gevangenisstraf te krijgen vanwege hun verweer tegen de landonteigeningen, krijgen juridische bijstand.
 
In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen. We steunen via Vastenactie 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het opbouwen van een beter, menswaardig bestaan.
 
De kleine boeren in het noordoosten van Brazilië staan voor verschillende uitdagingen. Ondervoeding ligt daardoor op de loer.
Via Vastenactie krijgen 60 families ondersteuning: ze ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed én training en begeleiding. 
 
Dit jaar is de extra collecte op de zondagen van de vastentijd voor de campagne ‘Je land is je leven’…. want hoe zou u het vinden als uw huis ineens van u werd afgenomen door een multinational die er beter van werd?

Meer informatie over de Vastenactie van dit jaar vindt u op de website van Vastenactie.

Naar nieuwsoverzicht