Start Vormsel traject

donderdag 21 maart 2024

Beste jongere, beste ouders,

Dit bericht is zeker voor al de jongeren die in 2012 of 2013 geboren zijn.Maar ook voor al de andere jongeren die graag het sacrament van het vormsel willen ontvangen. Dit is informatie over het vormsel dat in 2025 plaatsvindt. Hier nodigen we jullie voor uit als je dit schooljaar in groep 8 zit en na de zomervakantie in de 1e klas van de middelbare school, of als je graag dit sacrament wilt ontvangen. Kortom, ben je tussen de 12 en 16 jaar, kun je meedoen met de voorbereiding.

Wat gaan we doen?

Het ontvangen van het sacrament van het vormsel zal plaatsvinden in  juni 2025. De precieze datum is nog niet bekend, maar zal zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden.
We hebben een aantal avonden om je hierop voor te bereiden. De eerste zal zijn op woensdag avond 15 mei 2024. Vanaf die datum word je op elke eerste woensdag avond van de maand verwacht om 18:45 uur (door vakanties kan dit iets afwijken). Dit is het eerste onderdeel van het voorbereidingstraject. In deze avonden leren jullie elkaar al kennen en ga je in gesprek over zaken die met jezelf of met het geloof te maken hebben. Of allebei natuurlijk. Ook zal je uitgenodigd worden voor andere activiteiten voor jongeren in de parochie zodat je meerdere jongeren kan leren kennen. Een aantal activiteiten zullen ook op andere dagen plaatsvinden. Hier word je op tijd over geïnformeerd. Enkele van deze activiteiten zullen ook een onderdeel zijn van de voorbereiding op het vormsel. Hierover hoor je later meer.

In Januari 2025 de start het catechese project. Dit is een uitleg over het vormsel en dingen die hiermee te maken hebben, dat noemen we dus catechese.

Een veelzijdig programma

Naast deze avonden hebben we ook andere leuke activiteiten. Zoals de vuurdoop, een evenement in de kathedraal voor alle vormelingen uit de hele regio, en bezoeken we samen de Chrisma mis op de woensdag avond voor Pasen, ook in de kathedraal in Rotterdam. En omdat we in de viering van het vormsel ook zingen, staan een paar repetities met het jongerenkoor op het programma.
Heel belangrijk!! Het is de bedoeling dat je aan het eind van de voorbereidingsavonden zelf de keuze maakt of je je vormsel wil ontvangen.

Meer informatie?

We starten het vormselproject met een informatieavond op woensdag 17 april 2024, hier ben je samen met je ouders welkom. We geven dan uitleg hoe het project er verder uit zal zien. Ook hebben we dan het totale rooster beschikbaar van al de voorbereiding avonden De avond start om 18:45 uur in de Kapelaan, Nicolaasplein 2. Dit is naast de Nicolaaskerk.

Naar nieuwsoverzicht