Online intenties doorgeven en betalen en per september 2020 voorlezen in alle kerken

zaterdag 18 juli 2020

Vanaf de Startdag in september 2020 zullen voortaan alle opgegeven intenties in alle vicariaatskerken van de parochie worden opgelezen. Zo kunnen we als 1 parochie en gemeenschap voor en met elkaar bidden.

Het is in de Katholieke Kerk al heel lang een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie. Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld.

Stipendium intentie 

Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie te helpen in het onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz. Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer. Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Doorgeven intenties en online betalen

In de H.Nicolaasparochie worden misintenties altijd telefonisch of per e-mail doorgegeven aan het Parochiebureau. Het te betalen bedrag voor de mistentie ad 8,50 Euro werd vaak op het Parochiebureau contant voldaan. Maar door de beperkte opening van het parochiebureau in Coronatijd betalen steeds meer mensen middels een overschrijving via hun bankrekening. Dat is veilig en u hoeft er niet meer voor de deur uit. Sinds kort kunt u via onze website ook een misintentie doorgeven en direct via internet bankieren het bedrag betalen. Dat kan via de doneerknop rechtsboven op onze webpagina's. U komt dan bij een formulier waar u de optie 'intenties' kunt kiezen. In het tekstveld kunt u de betreffende intentie opgeven en direct de intentie betalen.

Op tijd doorgeven voor verwerking

U dient de intenties wel ruim op tijd door te geven in verband met de verwerking ervan. Indien u een intentie voor de woensdagviering wenst, opgave uiterlijk maandag. Voor de zondagviering graag uiterljk op woensdag er aan voorafgaand. Wilt u bij opgave van de intentie ook doorgeven in welke kerk en bij welke viering (datum) de intentie afgelezen dient te worden? Vervolgens kunt u via de online betaalomgeving het bedrag voldoen. Kiest u dan voor 'anders'  om het bedrag van 8,50 in te vullen.

 

Naar nieuwsoverzicht