Pastor van der Helm nieuwe moderator / pastoor

zondag 25 april 2021

Dit is een ingekorte versie van de brief die is voorgelezen in de kerken in het weekend van 24 en 25 april. De volledige brief kunt u HIER teruglezen.
    
Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de bisschop pastor Ad van der Helm bereid heeft gevonden om de verantwoordelijkheid voor onze parochie op zich te nemen.

Hij heeft inmiddels kennis gemaakt met het Pastoraal Team en met het parochiebestuur. Deze gesprekken zijn uitermate plezierig verlopen en het Pastoraal Team en het Parochiebestuur zijn blij met zijn komst.

Pastor van der Helm zal met ingang van 1 mei eindverantwoordelijk worden voor onze parochie, naast zijn andere taken.

Hij zal twee dagen per week beschikbaar zijn voor onze parochie. Na de zomer wordt zijn benoeming tot pastoor van de Nicolaasparochie geformaliseerd door de bisschop van Rotterdam.

We zijn heel blij dat we hem in ons midden mogen verwelkomen en we spreken de verwachting uit dat we met hem en het pastoraal team en met de vele vrijwilligers en betrokken parochianen verder kunnen bouwen aan een vitale en levende geloofsgemeenschap.

Naar nieuwsoverzicht