Opstarten liturgievieringen vanaf 14 juni 2020

vrijdag 29 mei 2020

De Nederlandse bisschoppen hebben op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld. In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk kunnen met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat worden mits aan alle protocollen wordt voldaan. Er wordt momenteel hard gewerkt om te voldoen aan de opgestelde protocollen om op een veilige manier weer samen te kunnen vieren in onze Nicolaasparochie. De Nicolaaskerk zal worden aangepast om te voldoen aan deze protocollen. De Nicolaaskerk is hiervoor gekozen omdat dit het grootste gebouw is waar het makkelijkst aan de protocollen voldaan kan worden. Ook kunnen hier de vieringen door alle parochianen via de Kerkomroep worden gevolgd.

Met ingang van 14 juni 2020 zullen de publieke liturgievieringen in beperkte mate weer worden hervat. De vieringen op woensdag en zondag zullen weer plaatsvinden op de gebruikelijke tijden in de H.Nicolaaskerk. Er zal een reserveringssysteem worden ingesteld waarbij maximaal 30 mensen de viering bij kunnen wonen. Men wordt alleen toegelaten tot de viering indien men zich vooraf telefonisch heeft aangemeld en er wordt voldaan aan de landelijke maatregelen (geen symptomen, handen ontsmetten etc.). Alle vieringen blijven rechtstreeks te volgen via de Kerkomroep. Bij de reservering zal gelet worden op corona-gerelateerde gezondheidsklachten. De toelating zal geschieden op basis van een zo eerlijk mogelijke verdeling van de beschikbare plaatsen om zoveel mogelijk verschillende mensen de gelegenheid te geven de viering bij te kunnen wonen. Vanzelfsprekend dient de persoon in kwestie gezond te zijn. Tijdens de eucharistieviering zal ook de eucharistie worden uitgereikt. Koren zijn helaas nog niet toegestaan maar wel muzikale begeleiding middels een cantor.

Telefonisch reserveren via het parochiebureau op maandag en donderdag

Wilt u ook een viering bijwonen? Dan kunt u hiervoor telefonsich een plek reserveren via het parochiebureau vanaf 11 juni a.s. op maandag en op donderdag tussen 10 en 12 uur, telnr. 079-3163044. Er kan gereserveerd worden voor één persoon of enkele personen uit 1 huishouden (van hetzelfde adres) voor de komende woensdag of zondagviering. Bij het reserveren zal naam, adres en telefoonnummer worden genoteerd en het aantal personen. Deze gegevens worden alleen voor dit doeleinde vastgelegd en ook in het kader van uw eigen veiligheid. Mocht er nl. sprake zijn van een eventuele coronabesmetting dan kunnen alle betrokkenen snel achterhaald worden. Vanzelfsprekend wordt alles in het werk gesteld dit te voorkomen. Voor het bijwonen van een viering vragen wij u bepaalde maatregelen in acht te nemen. Zie ook praktische informatie.

Voor nadere informatie over o.a. het reserveren wordt ook verwezen naar het document Opstarten liturgievieringen vanaf 14 juni 2020 (pdf)

Nadere informatie protocollen Nederlandse bisschoppen

De Nederlandse bisschoppen hebben op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld. In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk kunnen met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat worden mits aan alle protocollen wordt voldaan. Voor informatie over de richtlijnen die zijn afgegeven door de Nederlandse Bisschoppen:

Zie www.rkkerk.nl voor nadere informatie aangaande de drie opgestelde protocollen:
-     Protocol kerkelijk leven Gelovigen
-     Protocol kerkelijk leven Bedienaren
-     Protocol kerkelijk leven Kerkgebouwen
Zie hier voor het antwoord op drie veel gestelde vragen in het kader van het kerkelijk leven op anderhalve meter.

Situatie na 1 juli 2020

Met ingang van 5 juli a.s zal wellicht de kerk weer open kunnen voor een grotere groep (maximaal 100 personen) en misschien kan er dan ook in de andere kerken weer gevierd worden. Dit zal echter sterk afhangen van de ervaringen die in juni worden opgedaan in de H.Nicolaaskerk. Het parochiebestuur en pastoraal team zal haar uiterste beste doen om een zo veilig mogelijke kerk te realiseren voor alle kerkgangers, vrijwilligers en medewerkers. Doelstelling is om veilig en waardig weer samen te kunnen vieren. Dit kan echter alleen maar met uw medewerking. 

Dank alvast voor uw begrip.

Naar nieuwsoverzicht