Ontwikkelingen Diaconaal Centrum

woensdag 28 juni 2023

Ontwikkelingen rond het Diaconaal Centrum

Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van het college van kerkrentmeesters en van de Algemene Kerkenraad van de Protestante Gemeente Zoetermeer en een delegatie van het parochiebestuur is onlangs besloten om voorlopig niet verder te gaan met het opzetten van het gezamenlijke Diaconaal Centrum, dat zijn thuis zou krijgen in de Oase en de Genesarethkerk.

De werkgroep, die bezig was met het realiseren van het Diaconaal Centrum, kende de laatste tijd veel wisselingen en belangrijke deelnemers zagen uiteindelijk af van deelname in het Diaconaal Centrum. Het zag er niet naar uit dat een goed werkend Diaconaal Centrum volgens de oorspronkelijke plannen op korte termijn zou kunnen komen.

De PGZ heeft daarom besloten om de Oase niet langer beschikbaar te stellen. Wel streeft de PGZ ernaar om bij verkoop van de Oase deze alsnog ten goede te laten komen aan de bewoners van Meerzicht.

Het parochiebestuur en de PGZ willen in de toekomst opnieuw bekijken of realisatie van een Stadsdiaconaat alsnog mogelijk is. Zij willen daartoe ook blijven samenwerken.

De Genesarethkerk zou ook onderdeel gaan uitmaken van het Diaconaal Centrum met een voedselbankwinkel en een inloopmogelijkheid voor mensen met hulpvragen. We streven ernaar om dit gewoon door te laten gaan, misschien in een aangepaste vorm. De parochie is op dit moment hierover in gesprek met Voedselbank Haaglanden.

We houden u op de hoogte.

Naar nieuwsoverzicht