Nicolaaspenning

dinsdag 22 augustus 2023

Al enige jaren worden tijdens de Startzondag een of meer parochianen, die zich door hun vrijwilligerswerk voor de parochie onderscheiden hebben, in het zonnetje gezet door aan hen de Nicolaaspenning uit te reiken. Helaas is er in het parochiearchief heel weinig te vinden over de Nicolaaspenning.

In het eerste notulenboek van het parochiebestuur is te vinden, dat een (onbekende) koorzanger in de eerste helft van de vorige eeuw een onderscheiding heeft gehad voor vele jaren trouwe dienst. Ook is terug te vinden, dat in 1952 een onderwijzeres van de jongensschool werd onderscheiden voor haar werk op de school en haar inspanningen voor de parochie. Daarna wordt het een tijd stil rondom de Nicolaaspenning.

Pas in de jaren 90 van de vorige eeuw (bij het 75-jarig bestaan van de Nicolaaskerk) wordt de Nicolaaspenning weer in ere hersteld en af en toe uitgereikt. Zo weten we, dat o.a. pastor Jos Schoenmakers in 1994 de penning heeft ontvangen. Van de jaren tussen 1994 en 2012 weten we helaas niet meer alle namen van mensen, die de penning hebben ontvangen. We kunnen ze ook niet meer terugvinden. Heel graag willen we ons overzicht zo compleet mogelijk maken. Daarom willen we graag een beroep op u en dan waarschijnlijk met name de oudere parochianen, om, wanneer u toevallig nog weet wie er ooit een Nicolaaspenning heeft ontvangen, dit aan ons door te geven. Hoe meer u kunt vertellen hoe beter. Stuur ons een mail (secretaris@hnpz.nl) of bel met het parochiebureau.

Voor alle duidelijkheid: vanaf 2012 hebben we alle namen van mensen, die de Nicolaaspenning hebben ontvangen, wel. U kunt deze ook hier op de website lezen. Binnenkort zullen wij deze pagina bijwerken met de namen, die we zelf al gevonden hebben en die we van u mogen ontvangen.

Alvast hartelijk bedankt voor uw meedenken.

Naar nieuwsoverzicht