Mies van der Wiel overleden

vrijdag 3 april 2020

Op 23 maart 2020 overleed Maria Elise Jacoba van der Wiel-Schwab, ons goed bekend als 'Mies van de drukkerij'. Haar afscheid was op 30 maart jl. in de Wijngaard. Als vrijwilliger heeft Mies zich buitengewoon ingezet voor de Nicolaasparochie. Ruim dertig jaar heeft ze al het drukwerk verzorgd van het parochieblad, het mededelingenblad en de vele vieringen. Jarenlang heeft ze de kerkdiensten in de Morgenster geregeld samen met haar man, die ook koster was. Zo coördineerde ze ook de vouw- en nietclub voor het toenmalige parochieblad MeerInZicht. Als er een probleem was met de vouwmachine: Mies haalde hem uit elkaar en loste het op. Ze was een pietje precies wat drukwerk betrof. Als er een beroep op haar werd gedaan was ze er voor de parochie. In februari 2014 nam ze afscheid als vrijwilliger bij de drukkerij op het parochiebureau in toen al haar 80e levensjaar. 

Wij zijn Mies veel dank verschuldigd en wensen haar man, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij dit verlies.    

Parochiebestuur en Pastoraal Team

Naar nieuwsoverzicht