Kleine versoepeling Coronamaatregelen

zondag 2 mei 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten, om het maximum aantal aanwezigen bij vieringen te verruimen. Dit geldt vooralsnog voor grote kerkgebouwen met meer dan 300 zitplaatsen.

Het Pastoraal Team en het Parochiebestuur hebben daarom de volgende beslissingen genomen:

Vieren in Nicolaaskerk met 60 bezoekers 

Vanaf het weekend van 8-9 mei mogen maximaal 60 parochianen de vieringen in de Nicolaaskerk bijwonen.
            Aanmelden voor de weekendvieringen is nog steeds verplicht, via Meevieren
            of via tel. 079-31 63 044 op maandag en donderdag van 10.00 - 12.00 .

Voor de vicariaten Doortocht, Tabor, Wijngaard en Genesareth is helaas geen verruiming mogelijk.

Rozenkrans bidden 

Vanaf zondag 9 mei kunt u weer het rozenkransgebed meebidden in de Nicolaaskerk.
            Het rozenkransgebed wordt dagelijks gebeden om 15:30 uur bij het Mariabeeld.
            Er is elke dag een voorbidder aanwezig.

Heeft u interesse om een of meerdere dagen te komen meebidden, dan kunt u zich via e-mail bij Mieke Speckens aanmelden.
U kunt ook het gebed (terug)luisteren via Kerkomroep.

Kerken open voor stil gebed 

De Nicolaaskerk en de Genesarethkerk zijn weer open voor stil gebed op zaterdagmiddag.
            Nicolaaskerk van 14:00-15:15 uur
            Genesareth van 14:00-16:00 uur 

Voor alle activiteiten in alle kerken blijven de geldende Coronamaatregelen van toepassing.

Naar nieuwsoverzicht